Efter 10.9.1838

Afsender

NN, Bertel Thorvaldsen

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S: T: Høivelbaarne / Her Conferensraad / Thorvaldsen / Kjøbenhavn

Dateringsbegrundelse

Brevet og skriftprøverne skal dateres til efter den 10.9.1838, hvor Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd.

Resumé

Thorvaldsens skriftprøver på en tilskrift skrevet af en ukendt afsender.

Dokument

S: T:I Høivelbaarne [tilføjet med Thorvaldsens håndskrift: Hjovelbaarne ]
Her ConferensraadII
Thorvaldsen
[Thorvaldsen: Th ]

Kjøbenhavn

[Thorvaldsen:]
Som jeg ikke
som jeg ikke

Oversættelse af dokument

S: T: Honourable [added in Thorvaldsen’s handwriting: Honorable ]
Mr. Konferensråd
Thorvaldsen
[Thorvaldsen: Th ]

Copenhagen

[Thorvaldsen:]
Which I not
Which I not


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m35 III, nr. 18

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838.

Sidst opdateret 22.02.2017