16.8.1798

Afsender

Repubblica Romana

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Papiret ved nederste venstre hjørne af opholdstilladelsen er klippet lidt op, hvorefter det er foldet ind over opholdstilladelsen. Det fungerer som dæklag over et lag lak, der er præget med et segl. Motivet i prægningen er utydelig.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af opholdstilladelsen, der følger den franske revolutionskalender. Den 29. termifero (termidoro af fr. thermidor) svarer til den 16. eller 17. august. Anno 6 svarer til 1798, da den franske kalenders startdato var 22.9.1792.

Resumé

Thorvaldsens midlertidige opholdstilladelse fra den romerske republik.

Dokument

 
LIBERTÀ
Municipalità
dl Secondo
CIRCONDARIO
DELLA COMUNE DI ROMA
 
EGUAGLIANZA
Adì 29. TermiferoI Anno 6.II dell’Era RepaIII
Resta autorizato il CitoIV. Torvaldsen Bertel a restare in Roma per cinque giorni da contare dalla data del presente
Lista Seconda Num. 16 vaglia per altri cinque giorni
vaglia p altri qui cinque

Gio: Batt[ist]a Spada Presidente
MartelliV Segrio

Generel kommentar

Opholdstilladelsen er et fortrykt dokument. De fortrykte dele er gengivet med gråt. Som det ses, gjaldt tilladelsen i første omgang i fem dage, hvorefter den blev forlænget i et tilsvarende tidsrum og dernæst antagelig i yderligere fem dage. Herefter modtog Thorvaldsen en mere permanent opholdstilladelse af 6.9.1798.
Med slagordene Frihed og Lighed, den nyindførte dateringsmåde fra den franske revolutionskalender og tiltaleformen cittadino, bærer dokumentet tydeligt præg af den romerske republiks indførelse 15.2.1798 efter fransk model.

Arkivplacering

m35 II, nr. 11

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

 1. Dvs. den 29. dag i revolutionsmåneden thermidor, der var den 11. måned fra 19.-20. juli til 17.-18. august. Hver måned havde 30 dage.
  Datoen er med andre ord 16. eller 17. august.
  Stavemåden termifero må være en italiensk variant af det gængse termidoro.

 2. Dvs. det sjette år siden den franske revolutionskalenders begyndelsestidspunkt, 22.9.1792, dagen da den franske republik blev indført.
  Året er med andre ord 1798.

 3. Dvs. i den republikanske æra, siden den franske republiks indførelse.

 4. Dvs. Cittadino.

 5. Begge de underskrivende embedsmænd, Spada og Martelli er ikke nærmere identificerede.

Sidst opdateret 11.09.2018