30.8.1820

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Rom

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Anbefaling af C.A. Jensen, der i Rom kopierer to malerier af henholdsvis Domenichino og Rafael.

Dokument

[...] JensenI har fuldendt Dominikino SibyllaII, og arbeider nu paa Madonna della FolignoIII, han har megen Stræben, jeg troer og at han med tiden kan blive en ret god Portrait-Maler, ieg undlader ikke, at anbefale ham til Deres Godhed. [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,60

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske maler C.A. Jensen.

  2. Dvs. C.A. Jensens kopi 1821 efter Domenichino (1581-1641), Sibyllen i Cumae, Galleria Borghese, Rom.

  3. C.A. Jensens kopi 1820 efter Rafaels La Madonna di Foligno, 1511-12, Vatikanet, Pinacoteca, rum VII.
    Læs mere i Jensens biografi.

Sidst opdateret 01.02.2016