2.10.1840

Afsender

H.C. Andersen

Afsendersted

Ukendt

Modtager

Caroline Amalie, Christian 8.

Modtagersted

Nysø

Dateringsbegrundelse

Sangen er dateret den 2.10.1840, hvor Christian 8. i brev af 7.9.1840 havde bebudet sin ankomst til Nysø. Sangen er dog skrevet i perioden mellem 9.9.1840, hvor Thorvaldsen besluttede at blive på Nysø, og senest 1.10.1840, hvor den er afsendt til Nysø. Sangen blev sunget for kongeparret den 3.10.1840.

Resumé

Sang til Christian 8. og Caroline Amalie i anledning af deres besøg på Nysø den 3.10.1840.

Dokument

Nysøe den 2den October 1840I.

Mel: Herr Peder kasted Runer over SpangeII.

Fra gammel Tid stod der i NysøeIII Have
En Hyldebusk tæt ved de dybe Grave;
Ved Maanskin Alfers Konning
Her Alfe-Dandsen saae,
Han talte til sin Dronning
“Vi stedet hedre maae!
“Denne Plads et Storheds Navn skal vinde;
“Ja! i Tiden FyrsteIV og FyrstindeV
“Gæste den!”

Hvad sjælden BlomstVI skal der paa Stedet trives?
Det døde Leer og Stenen her oplives!VII
See Snillets Værker skjønne,
Hvor før kun Hylden var,
Og under Hækkens Grønne
Staaer Landets Fyrste-Par!VIII
Kunstens Ven med Hjerte og med Snille,
Mildt de gjæsted denne Plads den lille,
Havens Pryd!
IX

O Dronning! som Du smiler ved hans Side
Staaer Kunstens Muse, hendes Ord du vide:
“En FunkeX fra Guds Øie
Er Kunsten her paa Jord;
Den luttres for det Høie,
Som SkriftensXI rene Ord!”
Konge-Par! som skatte kan hvert Snille,
Eders Navn SeqlerXII nævne ville
Kunsten kjær!

H. C. Andersen.

Generel kommentar

Christine Stampe giver en lang beskrivelse af kongeparrets besøg 3.10.1840 på Nysø, jf. Rigmor Stampe, op. cit. Der blev blandt andet afsunget to sange, denne samt en forfattet af den danske professor, forfatter og notarius publicus N.C.L. Abrahams.

Der findes en anden version af sangen på Thorvaldsens Museum (inspektørens skrin, nr. 13) nedfældet på papiret af H.C. Andersen selv. Den stammer fra familien Stampe på Nysø, og blev givet til museet sandsynligvis i 1917 af Rigmor Stampe (1850-1923).

Arkivplacering

m32, nr. 83

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Christian 8. og Caroline Amalie besøgte Nysø den 3.10.1840, hvor Thorvaldsen og flere andre var til stede – dog ikke H.C. Andersen selv. Sangen blev derfor først sunget 3.10.1840.

 2. Sangen Hr. Peder kasted Runer over Spange komponeret af Henrik Rung (1807-1871) til den romantiske tragedie af Henrik Hertz Svend Dyrings Hus, der havde premiere på Det kongelige Teater den 15.3.1837.

 3. Dvs. herregården Nysø.

 4. Dvs. den danske konge Christian 8.

 5. Dvs. den danske dronning Caroline Amalie.

 6. “Sjælden Blomst”, dvs. Bertel Thorvaldsen.

 7. Dvs. ud af ler og marmor skaber Thorvaldsen livagtige figurer, dvs. kunst.

 8. Dvs. Christian 8. og Caroline Amalie.

 9. Dvs. Thorvaldsen værksted, det såkaldte “Vølunds værksted” i Nysøs have, jf. artiklen Thorvaldsens værksteder.

 10. Funke i betydningen “gnist”, “glød”, “lille lysende del”, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 11. Dvs. som Biblens ord.

 12. Dvs. “sekler” i betydningen “århundreder”, jf. Ordbog over det danske sprog.

Sidst opdateret 19.06.2016