27.3.1812

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

HrJustitsraad Hansen! Hs Majestæt er meget villig til at besøge Academiet Onsdag d. 1 April om Formiddagen og min Søster kommer der samme Dag Kl. 11 slet. UdstillingenI for Publicum kunde derefter aabnes enten Kl 3 slet Onsdag Eftermiddag eller Torsdag, dog er det sidste vel at foretrække for Ordens Skyld og befinder da ingen Vagt om Onsdagen paa to Poster nær ved Indgangsdøren.

Christian Frederik

d. 27 Marts 1812

Jeg er meget fornøjet med Fortegningerne fra Paris. Har De Lejlighed at see dem i Eftermiddag efter Kl. 5½ saa kom til mig eller og imorgen tidlig

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 2

Emneord

Kommentarer

  1. Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Maler- Billedhugger og Bygnings-Academie udstillede Kunst-Sager, København 1812, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Sidst opdateret 24.10.2013