20.4.1813

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Frederik 6. vil besøge Kunstakademiets udstilling.

Dokument

Jeg forbigaaer ikke at underrette Hr Etatsraaden om at Hs Majestæt Kongen agter at besøge UdstillingenI Kl. 1 hvis Aarsag det vil være rigtigst at Udstillingen ikke aabnes efter Kl. 12 førend Herskaberne have forladt samme

Christian Frederik

d. 20 April 1813

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.
Thorvaldsen var ikke repræsenteret på omtalte udstilling, jf. referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Arkivplacering

m30A, nr. 17

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Maler-, Billedhugger og Bygnings-Academie udstillede Kunst-Sager, København 1813, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Sidst opdateret 29.04.2020