1.8.1818

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Resumé

Et udkast til brev af 1.8.1818.

Dokument

Rom den 1e August 1818.

Skiøndt min Haand endnu er for svag svagI til at kunne skrive et langt Brev, maae jeg dog min dyrebare Herr EtatsRaad takke Dem, god med faae Ord, for Deres venskabelige SkrivelseII. DenIII til Bygnings ComissionenIV vil underette Dem om, at jeg snart tør Haabe at omfavne Dem i KiøbenhavnV og dette glæder mig inderlig. FreundVI er et haabefuldt ungt Menneske, som der kan blive noget af med Tiiden thi han er god, og stræbsom. KochVII finder en Lejlighed at reise til Grækenland; og jeg har tilraadet ham denne nyttige Reise.

Nu farvel til vi sees

A. Thorvaldsen.

Oversættelse af dokument

Rome, August 1st 1818.

Although my hand is still too weak to be able to write a long letter, my dear Etatsraad [Titular Councillor of State] I must thank you in a few words for your friendly letter. The one for the Building Commission will inform you that I dare hope soon to embrace you in Copenhagen and this pleases me sincerely. Freund is a promising young man, who may succeed in time as he is a fine and hard-working person. Koch finds an opportunity to go to Greece; and I have advised this profitable journey.

Now good-bye for the present,

A. Thorvaldsen.

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 1.8.1818. Udkastet er bortset fra enkelte, små uoverensstemmelser identisk med det afsendte brev.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

Herman Schubart

Arkivplacering

m28, nr. 64

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsen havde været plaget af lungebetændelse og depression i sommeren 1818.

  2. Jf. brev af 20.6.1818 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen.

  3. Dvs. i skrivelsen eller brevet af 1.8.1818 fra Thorvaldsen til Slotsbygningskommissionen.

  4. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

  5. Thorvaldsen havde besluttet at rejse til København i 1819, jf. emnet Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819.

  6. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

  7. Den danske arkitekt Jørgen Koch, der blandt andet rejste til Grækenland og Istanbul.

Sidst opdateret 18.08.2016