24.6.1809

Afsender

Irina Vorontsova

Afsendersted

Skt. Petersborg

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Grevinde Vorontsova har skrevet til Thorvaldsen adskillige gange uden at modtage et svarbrev, hun sender derfor sit brev via bankmanden Torlonia, til hvem hun beder Thorvaldsen overdrage gruppen Amor og Psyche, jf. A28. Thorvaldsen vil så fra Torlonia modtage resten af Vorontsovas betaling. Thorvaldsens værker beundres nu af alle i Skt. Petersborg. Hun håber, at skulpturen Amor og Psyche vil blive hendes nye hovedværk, og det skal derfor sendes forsvarligt indpakket.

Dokument

Ce 24. Juin 1809. Petersbourg

Je suis bien surprise Monsieur que vous ayant ecris plusieurs foisI je n’ai reçu aucune reponseII, je charge le M. TorloniIII de vous remettre cette lettre & vous aurés la complaisance de lui remettre avec soin le grouppe de Psyché & l’AmourIV que vous travaillés pour moi, je prie M. de Torloni de vous payer la sommeV que je vous reste devoir. Faites moi le plaisir de faire soigner l’emballageVI du grouppe pour qu’il m’arrive a Petersbourg sans accident – on admire beaucoup vos ouvrages içiVII Monsieur, qu’on n’avoit point jusqu’a present connu. J’espere que le soin que vous aurés mis a faire le grouppe, me procurera un nouveau chef d’oeuvres, dont je jouirois avec enthousiasme & les connoisseurs qui le verront. Je vous prie de remettre votre reponse a Mr Torloni, qui me la fera parvenir, & croire à la parfaite estime & admiration avec laquelle je suis a jamais Comtesse Irene de Worontzoff.

Je vous recommande encore une fois Monsieur avant que de remettre le grouppe au Marquis Torloni de le faire emballer en caisse avec la plus grande attention, pour eviter tout accident, je vous suis infiniment obligée de ne pas negliger de le faire. Mon filsVIII me charge de milles complimentsIX pour Vous.

Arkivplacering

m2 1809, nr. 13

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Vorontsovas utålmodighed efter at modtage sine i 1804 bestilte værker var stor. Hun i perioden mellem havde indtil 1806 sendt 7 breve, hvori hun udbad sig nyt fra Thorvaldsen. Muligvis har hun også i perioden 1807-1809 sendt rykkerbreve for udlevering af sine værker. Se evt. referenceartiklen omhandlende Vorontsovas bestilling.

  2. Der kendes kun to svarbreve Imidlertid fremgår det senere af dette brev, at Thorvaldsen har oversendt nogle værker, der nu beundres i Skt. Petersborg. Dette har han næppe gjort, uden også at medsende et brev til Vorontsova. Se evt. referenceartiklen omhandlende forsvundne breve.

  3. Bankmanden Giovanni Raimondo Torlonia i Rom, som varetog udbetalingen af lønnen for arbejdet med Vorontsovas bestilling af skulpturer hos Thorvaldsen.

  4. Grevinde Vorontsova bestilte i februar 1804 en skulpturgruppe forestillende Amor og Psyche. Det vides ikke i dag, hvor Vorontsovas bestilte marmoreksemplar befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes gipsmodellen, A28, og et tilsvarende marmoreksemplar, A27. For yderligere diskussion heraf, se evt. referenceartiklen omhandlende Vorontsovas bestilling.

  5. Thorvaldsens løn for arbejdet skulle ifølge kontrakten dateret februar 1804 udbetales i fire rater. Den første, mindre rate, blev udbetalt straks, hvorefter der fulgte tre rater af 472,5 piastre (se evt. referenceartikel om datidens møntenheder). Den sidste rate har formentlig været aftalt til at skulle udbetales efter værkernes overdragelse.

  6. Vigtigheden af skulpturernes forsvarlige indpakning pointeredes flere gange af Vorontsova, se fx hendes breve 12.1.1806 og 14.6.1806. Formentlig skulle skulpturerne fragtes med skib, og under alle omstændigheder har den lange transport fra Rom til Skt. Petersborg medført en betydelig risiko for skader.

  7. Hvilke af Thorvaldsens værker, der på dette tidspunkt var ankommet til Skt. Petersborg, er uklart. Vorontsova havde i foråret 1804 bestilt fem skulpturer og (muligvis i fællesskab med sin søster Golitsyna) to buster. Skulpturgruppen af Amor og Psyche, som her efterspørges, kan i sagens natur ikke have været udleveret. Det vides ikke i dag, hvor Vorotntsovas bestilte marmoreksemplar forestillende Amor og Psyche befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes gipsmodellen, A27, og et tilsvarende marmoreksemplar, A28.

  8. Irina Vorontsovas søn Ivan Vorontsov.

  9. Denne pludselige komplimentering fra den på dette tidspunkt 19 årige Ivan Vorontsov, der ellers ikke har været nævnt i korrespondancen mellem Vorontsova og Thorvaldsen, synes at give det indtryk, at busten, som Thorvaldsen modellerede af ham i foråret 1804, jf omkring 1.2.1804, netop var et af de værker, som nåede Skt. Petersborg. Glæden over at se sig selv fremstillet af Thorvaldsens hånd kunne da være årsagen til den sendte kompliment. Else Kai Sass har foreslået Ivan Vorontsovs buste identificeret som portrætbusten A302 i Thorvaldsens Museum, jf. Else Kai Sass, Thorvaldsens Portrætbuster, vol. I, København 1963, p. 90. Se desuden referenceartiklen omhandlende Vorontsovas bestilling.

Sidst opdateret 25.10.2014