30.12.1835

Afsender

Broder Lysholm Knudtzon

Afsendersted

Malta

Afsenderinfo

Rester af rødt laksegl med utydelig prægning.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsr Le Chevalier Thorwaldsen / & & & / Rome.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Knudtzon anbefaler overbringeren af brevet, den engelske politiker Thomas Dyke Acland, der med hustru og børn vil komme til Rom samme vinter. Han beklager, at han ikke selv som forventet kan gense Thorvaldsen i Rom sammen med sin bror Jørgen Knudtzon og dennes partner Alexander Baillie, fordi de alle pga. koleraudbrud må udskyde deres ophold. Hans rejseledsager, englænderen Charles Royds Smith, sender hilsener.

Dokument

Malta 30te December 1835.

Vil De undskylde og tilgive, at jeg anbefaler Dem Overbringeren heraf Sir Thomas Dyke AclandI, som tilligemed Lady AclandII og 3de BørnIII agte sig til Rom, hvor jeg haaber de vil forefinde Dem ved god Helbred. Sir Thomas er en gammel og prøvet Ven saavel af min Broder JørgenIV som mig, og jeg er temmelig overtydet om, at hans Bekjendtskab ikke vil være Dem ukjærkommen.

Det var mit faste Haab, at jeg i Vinter skulde have havt den Glæde at fornye mit Bekjendtskab med Dem, til hvilken Ende vi havde overlagt med JørgenV at mødes i NeapelVI og derfra at gaae til Rom; men ved min Tilbagekomst fra Grækenland og Tyrkiet forefandt jeg Brev fra ham, hvori han siger, at CholeraenVII gjør det umulig for ham og BaillieVIII at gaae til Italien i Aar. Jeg maa derfor for Tiden renoncere paa den Glæde det vilde have givet mig at see og tale med Dem og Deres Værker.

Min Ven SmithIX beder at hilse Dem paa det venskabeligste, og hvad mig selv angaaer saa er et af mine kjæreste Ønsker det, at være erindret af Dem. Tør jeg haabe at De vil opfylde det og troe mig

Deres meget hengivne
Broder Knudtzon

Generel kommentar

Dette brev er den anden anbefaling til Thorvaldsen af Thomas Dyke Acland. Allerede i 1816 havde Knudtzons bror, Thorvaldsen ven Jørgen Knudtzon, anbefalet Acland til Thorvaldsen, jf. brev af 20.6.1816. At der er tale om samme Acland og ikke sønnen af samme navn, fremgår af omtalen af hustruen og de tre børn, da sønnen først blev gift i 1841 og herefter fik børn. Se desuden kommentaren til “3de Børn” ovenfor for mere om sønnen af samme navn.

Arkivplacering

m20 1835, nr. 83

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. den engelske politiker Thomas Dyke Acland. Han og hans hustru Lydia Elizabeth, neé Hoare (1786-1856), sejlede til Rom i deres yacht, Lady of St. Kilda, jf. William S. Childe-Pemberton: Life of Lord Norton. (Right Hon. Sir Charles Adderley, K.C.M.G., M.P.) 1814 — 1905. Statesman & Philanthropist, London 1909, p. 21. Familien indlogerede sig i Villa Aldobrandini, ibid. Under opholdet erhvervede parret to terracottarelieffer af hhv. Natten, jf. A369, og Dagen, jf. A370, jf. Thorvaldsen-kronologien. Reliefferne befinder sig stadig i dag i biblioteket i Acland-dynastiets tidligere hjem Killerton House, Devon, England.
  Ifølge en henvendelse fra Killerton House 2015, jf. THM, j.nr. 2015-0120704, skulle Lady Acland have spillet klaver og sunget for Thorvaldsen under opholdet og reliefferne være blevet hjembragt som minder om opholdet.

 2. Dvs. Lydia Elizabeth, neé Hoare (1786-1856).

 3. Det vides p.t. ikke, hvilke børn, Acland-parrets mange børn, der var med på rejsen. Den ældste søn, Thomas Dyke Acland (1809–1898), var rejst over land fra Calais til Rom i selskab med Charles Bowyer Adderley, jf. William S. Childe-Pemberton: Life of Lord Norton. (Right Hon. Sir Charles Adderley, K.C.M.G., M.P.) 1814 — 1905. Statesman & Philanthropist, London 1909, p. 20. I Rom indlogerede sønnen sig hos familien, der havde lejet sig ind i Villa Aldobrandini, ibid., p. 21.

 4. Dvs. Thorvaldsens gode ven, Jørgen Knudtzon.

 5. Dvs. ovennævnte Jørgen Knudtzon.

 6. Se hertil Jørgen Knudtzons brev til Thorvaldsen af 1.11.1834, hvori han netop nævner planen om at rejse til Italien for at mødes med sin bror og sammen rejse til Rom fra Napoli.

 7. Den anden store koleraepidemi i 1800-tallet ramte Europa i årene 1829-37. På brevskrivningstidspunktet havde der altså været koleraepidemi i Europa i omkring seks år. Se f.eks. breve fra Thorvaldsens svigersøn Fritz Paulsen af 18.8.1835 og 17.9.1836, der også omtaler epidemien og rygterne omkring den.

 8. Dvs. Jørgen Knudtzons partner Alexander Baillie.

 9. Dvs. Knudtzons rejsefælle, englænderen Charles Royds Smith af Filkins Hall (1807-1881), der i 1837 blev gift med Knudtzons søsterdatter Matilda Adelaide Cathinka Labouchere Smith (1815-1888), jf. Olsen, op. cit., p. 53, note 1, og Find A Grave Memorial# 85792773.

Sidst opdateret 17.08.2016