7.8.1834

Afsender

Zofia Potocka

Afsendersted

Carlsbad

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Zofia Potocka takker Thorvaldsen for, at han nu vil tage sig af tegningen til monumentet for Artur Potocki. Som basis for Kristus foretrækker hun, frem for en piedestal, en natursten, som hun finder svarer bedre til “Kommer til mig”-posituren samt til Bjergprædikenen. Hun beder om at få skulpturens vægt at vide.

Dokument

Carlsbad 7. Agosto 1834

„Ho avuto il piacere, o Signore, di ricevere la vostra lettera e vi sono bene obligata per la promessa che mi fate di occuparvi del disegno del monumentoI. Io trovo che un piedestallo regolare è [tomt mellemrum] e freddo pel Christo. Io desidero situarlo sopra un masso naturale, che corrisponde alla sua positura dicendo “venite a me voi che siete oppressi”II. Ora egli chiama, e questo tratto della sua vita divina, ed umana è citato nel sermone alla montagnaIII. Mi interessa ancora molto di sapere il peso del Cristo per la sicurezza del monumento. Gradite, Signore, i miei complimenti, e l’espressione della mia stima

= firmata = La Contessa [tomt mellemrum] Potozcha[”]

Generel kommentar

Dokumentet er en kopi eller rettere en italiensk oversættelse af det originale fransksprogede brev af 3.8.1834.

Arkivplacering

m19 1834, nr. 44

Thiele

Omtalt (indirekte) i Thiele III, p. 523

Emneord

Værker

A291 Artur Potocki, 1829, inv.nr. A291
A628 Bedende børn, til gravmæle over Artur Potocki, 1834, inv.nr. A628
A269 Julia Potocka, 1832-1833, inv.nr. A269

Kommentarer

  1. Det omtalte monument med Kristus bestilte Zofia Potocka til minde om sin afdøde mand, Artur Potocki. Monumentet står nu i Potocki-familiens gravkapel i Wawel-katedralen i Krakow, på en sokkel med et relief, Bedende børn, fortil, og flankeret af to marmorbuster af hhv. Artur Potocki, jf. A291, og Julia Potocka, jf. A269.

  2. Citatet er fra Matthæusevangeliet kap. 11, vers 28: “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”.

  3. Bjergprædikenen er Matthæusevangeliets kapitel 5-7, hvor Jesus prædiker for en folkeskare fra et bjerg.

Sidst opdateret 19.08.2014