7.5.1833

Afsender

Friederike Brun

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er stemplet: de la part de Mes.rs Torlonia e Co.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al / Signor Cavaliere / Alberto Thorwaldsen / à / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Brun lider, hun har intet håb om helbredelse og ønsker at dø, og glæder sig kun over at skulle se og leve med Thorvaldsen igen, når han kommer til Danmark. Hendes bror Friedrich Münter, Ernst Schimmelmann og mange flere er døde. Der står to kasser med linned i Thorvaldsens kælder, som han gerne må give til Heinrich Kellers kone, Clementina, hvis det endnu kan bruges. Fire gipsbuster samt en kasse med marmorfragmenter, som hun og Ida Brun har samlet, og som har stået i et af Thorvaldsens værksteder siden 1810, må gerne blive sendt med skibet til København. Constantin Brun har brækket lårbenet og såret vil ikke hele – han hilser. Thorvaldsen er hendes “dyrebare ven” og hun beder om, at han ikke kommer for sent til Sophienholm.

Dokument

Min beste Thorwaldsen!

Kiøbenhavn d 7 May 1833

og saa er det sandt ? og saa kommer De virkelig endnu engangI til Deres fødeland ? og saa skal [vi] endnu engang have den Glæde at see Dem, at leve med Dem! Dyrebare Ven, jeg haver lidt saa længe, saa meget, og lider endnu saa aldeles uden Haab at blive helbredet i dette Liv, at ønsket at døe var mit eeneste! Men kun glaeder jeg mig dog til at leve med Dem, sikker paa altid at finde den samme i Dem – Men ak hvor mange vilde savne – min BroderII!! SchimmelmanIII, og saa mange andre fler. Min gode Ven De haver havt den Godhed til at give Huuslye i Deres huus Kielder til To Kaßer med gammelt Linnet: diße beder jeg Dem at overlevere til den gode KellerIV for at hans CementinaV kunde betiene sig af hvad der duer endnu af det.
for det andet staaer der et Steds i et af Dere[s] Studier fiire Gipsbyster No 1 af CanovaVI. No 2. af Angelica KauffmanVII. No 3. af Erckbispen af TarantVIII. No. 4 af Dem selv:IX lad dem blive indpakkede i en Kaße og have den Aere at følge til Fregatten med Deres udødelige ArbeiderX. Saa er der endnu en liden Kaße / nævnt Scatola i FortegnelsenXI / med smaae MarmorfragmenterXII, som jeg og IdaXIII havde samlet paa vore Spadseregange – lad det blive ompakket og følge med – og nu bliv ikke vred over min Dristighed beste Hans!XIV Vi Skal holde saa meget af Dig her, og forkiele Dig saa vel, at Du skal glemme det altsammen. Den stakkels Ida / din GretheXV / haver vaeret ulykelig siden hun forlod Florens, her kom hun, for at see den 5te Dag hendes FaderXVI giøre et bedrøveligt Fald, som han brækkede Laarbeenet ved, som hos en olding paa 85 aar ei kunde Læges meer!! han hilser dem alt som LernerXVII, og just den gode HanneXVIII som sidder hos mig.

Min dyrebare Ven – kom ei for sildig at de kan endnu see mig paa Sophienholm! Jeg omfavner Dem med det troe Venskab som De kiender.

Fr Brun Münter

Generel kommentar

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.​

Arkivplacering

m18 1833, nr. 51

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223

Kommentarer

 1. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838. Se dokumenter vedrørende emnet Aflyste rejser til Danmark.

 2. Den danske biskop, kirkehistoriker og arkæolog Friedrich Münter.

 3. Den tyske greve, statsminister, finansminister m.m. Ernst Schimmelmann.

 4. Den schweiziske billedhugger, digter og arkæolog Heinrich Keller.

 5. Italienerinden Clementina Tosetti, jf. Heinrich Kellers biografi.

 6. Gipsbusten af den italienske billedhugger Antonio Canova er endnu uidentificeret.
  Den kan næppe være afstøbt efter Canovas selvportrætbuste, da denne skulle være udført efter 1810, jf.:

 7. Gipsbuste af den schweizisk-østrigske tegner, maler og raderer Angelica Kauffmann efter:

 8. Gipsbuste af den italienske forfatter, politisk aktivist og ærkebiskop af Taranto Giuseppe Capecelatro efter:

 9. Gipsafstøbning efter:

 10. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 11. Jf. fortegnelse af 8.8.1810 fra Friederike Brun til Thorvaldsen.

 12. Dvs. små, antikke marmorfragmenter.

 13. Den danske danser, attitudekunstner og grevinde Ida Brun.

 14. Brun kalder også Thorvaldsen “Hans” og Ida Brun “Grethe” i brev af 6.12.1833.

 15. Brun kalder også Thorvaldsen “Hans” og Ida Brun “Grethe” i brev af 6.12.1833.

 16. Den dansk-tyske handels- og storkøbmand Constantin Brun.

 17. Personen Lerner er endnu uidentificeret.

 18. Sandsynligvis Bruns niece, Johanne Ernestine von Eggers datter, Hanne Eggers (1797-1844).

Sidst opdateret 25.04.2017