7.8.1832

Afsender

Alexander Ritchie

Afsendersted

Edinburgh

Afsenderinfo

Rødt laksegl med utydeligt stempel.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: “All’Egregio Scultore / Il Sigr. Cavalier Thorwaldzen”
Udskrift: “All’Egregio Scultore / Il Sigr. Cavalier Thorwaldsen / Via Sistina / Rome”

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Ritchie beder Thorvaldsen om at tage godt imod en tilrejsende skotsk maler.

Dokument

Edinburgo 7e. Augosto 1832

Veneratismo Signor Thorwaldsen,

Conoscendo cosi bene la sua bontà ed amiciziaI verso di me. me lo prendo la liberta di introdurvi un Pittore scozzeseII che e molto stimato dai i suoi amici in questa parte del mondo. e lui va a Roma di studiare l’opere di bellezza. ed vi prego di mostrare allo mio amico il suo studio e qualunque attenzioneIII che lei fa lui me sarò molto obligato.

Resto sempre
Carrismo Maestro mio
Vostri sinceramente
Alessandro Ritchie

Generel kommentar

Eftersom brevet ikke er stemplet eller på anden måde bærer præg af almindelig postforsendelse, er det formentlig blevet afleveret personligt til Thorvaldsen af den uidentificerede skotske maler, der introduceres i skrivelsen. Det forklarer også, hvorfor Ritchie ikke har anset det for nødvendigt at oplyse navnet på den tilrejsende.

Arkivplacering

m17 1832, nr. 73

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Ritchie havde været elev hos Thorvaldsen og angiveligt hans yndlingselev, jf. biografien.

  2. Denne skotske maler er p.t. ikke identificeret.

  3. Om denne praksis med Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere se dokumenter tilknyttet emneordet af samme navn.

Sidst opdateret 14.09.2016