5.7.1830

Afsender

Samuel Morse

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Morses romerske adresse står skrevet nederst i brevet: Via de’ Prefetti No. 17.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Morse henvender sig til Thorvaldsen for at meddele, at han nu rejser til Napoli men vender tilbage til Rom i september eller oktober og da ønsker at portrættere Thorvaldsen.

Dokument

To the CavalierI Thorwaldsen,
My dear Sir,

I had hoped to have the pleasure of painting your portrait,II (for which you were so good as to consent to sitIII,) before I left Rome for Naples, but the weather is becoming so oppressively warm, and there being a party of friends about to travel the same road, I have consented to join them, and hope to return to Rome in September or October; I, therefore, beg you will allow me, then to claim the fulfilment of your kind promiseIV.
What a barrier, my dear Sir, is difference of languageV to social intercourse! I never felt the curse that befel the architects of BabelVI so sensibly as now, since as one of the effects of their folly I am debarred from the gratification and instruction I had promised myself in being known to you. –

With the greatest respect

July 5th. 1830 Y. Mo. ob. servr.
via de’ PrefettiVII Sam. F. B. Morse. – No. 17.  

Generel kommentar

Morse mødte Thorvaldsen ved et middagsselskab 16.4.1831, jf. Morse, op.cit, p. 348. De to blev gode venner, og billedhuggeren lovede straks, at han ville sidde model for et portrætmaleri. Som det fremgår her, blev portrætmaleriet imidlertid først påbegyndt efter, at Morse en tid havde opholdt sig i Napoli. Helt præcist fremgår datoen af Morses dagbog, nemlig 20.9.1831, jf. Morse, op.cit, p. 400.
Portrættet blev solgt, men generhvervedes senere af Morse, som forærede det til den danske kongefamilie, i hvis samlinger værket endnu befinder sig.

Arkivplacering

m15 1830, nr. 105

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. Thorvaldsen var 28.1.1810 blevet udnævnt til ridder af Dannebrog.

  2. Thorvaldsen blev faktisk portrætteret af Morse, efter at Morse vendte tilbage til Rom. Se hertil den generelle kommentar.

  3. Thorvaldsen mødte Morse den 16. april 1831 ved et middagsselskab og bad ved den lejlighed om at få lov at portrættere ham, hvilket Thorvaldsen gav sit samtykke til.

  4. Thorvaldsen opfyldte sit løfte, se hertil den generelle kommentar.

  5. Morse kunne udelukkende tale engelsk, hvilket naturligvis besværliggjorde kommunikationen med Thorvaldsen, se hertil referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

  6. Morse henviser indirekte til fortællingen om Babelstårnet i Biblen (1. Mosebog, kap. 11, vers 4-9).

  7. Via dei Prefetti, ca. en kilometer øst for Thorvaldsens værksted nær Piazza Barberini, se hertil evt. referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens bopæle.

Sidst opdateret 19.08.2014