2.8.1805

Afsender

Irina Vorontsova

Afsendersted

Skt. Petersborg

Afsenderinfo

Rødt laksegl noget itu, med våbenskjold og antagelig to flankerende heste.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsieur Torvalsen Sculpteur / à Rome / chez M. Le M.[arquis] TorloniI, qui est prié de faire rendre sans délai / cette lettre.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Grevinde Vorontsova skriver for at forhøre sig angående sin bestilling af værker, som Thorvaldsen har lovet hende skulle være færdig ved udgangen af juli. Hun beder ham utålmodigt om svar på, hvilke værker, der snart er færdige.

Dokument

2. agosto. S. Pietroburgo 1805

Non ho piu la speranza di essere presto in possesione Signore dell Lavoro vostroII che promessoIII mi avete pure per la fine di Giuglio ma come non ho avuto alcune nuove di LeiIV, dubito che le statue commandate siano terminati, per questo vi prego di farmi precisamente sapere, Le quale si lavorano & quando tutti cinqueV saranno finiti, vorrebbe sapere se[?] adesso qualched’une siano terminati o noVI: Aspetta la risposta vostra con impazienza, vi prego di fare tutto il possibile vostro per finire tutto a fatto i cinque pezzi, mi piacerebbe molto di avergli prontamente: Ho vergogna di mandarvi la mia lettera scritta in ItalianaVII perche non ho la facilità di questa lingua, ma vi prego di credere che in tutti, sono con la stima la piu grande, Contessa I. Worontzoff.

Oversættelse af dokument

2. august. Skt. Petersborg 1805

Jeg har ikke længere håb om snart at være i besiddelse af Deres arbejde, min Herre, som De dog havde lovet mig til slutningen af juli, men eftersom jeg ikke har haft nogen efterretning fra Dem, tvivler jeg på, at de bestilte statuer er færdige, og derfor beder jeg Dem bestemt at lade mig vide, hvilke der endnu arbejdes på, og hvornår alle fem vil være færdige. Jeg ville gerne vide, om nogle er færdige nu eller ej. Jeg afventer Deres svar med utålmodighed, og beder Dem gøre alt muligt for at gøre de fem stykker helt færdige, det ville glæde mig meget, snart at få dem. Jeg skammer mig over at sende Dem mit brev skrevet på italiensk, fordi jeg ikke har færdighed i dette sprog, men jeg beder Dem tro, at jeg i alt med den største agtelse er grevinde I. Worontzoff.

Arkivplacering

m1 1805, nr. 11

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A28 Amor og Psyche, ca 1807, inv.nr. A28
A2_ Bacchus, 1804, inv.nr. A2
A41 Ganymedes rækker skålen, 1804, inv.nr. A41
A3 Apollon, 1805, inv.nr. A3

Kommentarer

 1. Dvs. den italienske bankier Giovanni Raimondo Torlonia. Vorontsova sendte sine breve via Torlonia, fordi han varetog hendes bestilling og betalingen deraf.

 2. Vorontsova spørger til arbejdet med de skulpturer hun bestilte februar 1804 og 5.3.1804. Henholdsvis: Amor og Psyche, Bacchus og Ganymedes samt Venus og Apollon.
  Yderligere fremgår af den første kontrakt fra februar 1804, at Thorvaldsen forpligter sig til yderligere at udføre to portrætbuster, henholdsvis af grevinde Vorontsovas søn Ivan Vorontsov, sandsynligvis A302 og hendes søster fyrstinde Jevdokija Ivanovna Golitsyna, marmoreksemplar på Thorvaldsens Museum, A304. Disse nævnes imidlertid ikke direkte i den efterfølgende korrespondance, og det kan derfor have været Vorontsovas søster, der var den egentlige bestiller.
  Det vides ikke i dag, hvor Vorontsovas bestilte marmoreksemplarer af de tre første skulpturer befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes gipsmodellen til Amor og Psyche, A28, og et tilsvarende marmoreksemplar, A27. På museet findes desuden originalmodellen i gips, A2, til Bacchus samt Ganymedes i en afstøbning i gips fra Thorvaldsens tid, A41 og originalmodellen til Apollon, A3.
  Venus blev formentlig aldrig afleveret til grevinde Vorontsova, men derimod købt af fyrst Malte von Putbus og siden ødelagt af brand i 1865, jf. Gerhard Bott (ed.): Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur kunst seiner Zeit, Köln 1977, p.78. Se evt. referenceartiklerne om henholdsvis Putbus’ bestilling og Vorontsovas bestilling.

 3. Det er usikkert, hvornår Thorvaldsen har afgivet dette løfte, men det synes sandsynligt, at løftet er afgivet i et brev fra Thorvaldsen, skrevet som svar på grevindens brev 13.12.1804, hvori hun beder om at værkerne må blive færdiggjort i sommeren 1805, således at de kan afskibes inden vinteren lukker søtransporten. Dette eventuelle svarbrev fra Thorvaldsen kendes imidlertid ikke idag.

 4. Muligvis mener Vorontsova hermed, at Thorvaldsen ikke har svaret på hendes brev af 13.12.1804. Lige så sandsynligt synes det dog at være, at han har svaret med et løfte om færdiggørelse og levering i juli, hvorefter hun ikke har modtaget nyt fra ham. Dette eventuelle svarbrev fra Thorvaldsen kendes imidlertid ikke idag.

 5. De fem værker, som Vorontsova ønsker færdige er en skulpturgruppe med Amor og Psyche samt skulpturer af Bacchus, Ganymedes, Venus og Apollon.

  Yderligere fremgår af den første kontrakt fra februar 1804, at Thorvaldsen forpligter sig til yderligere at udføre to portrætbuster, henholdsvis af grevinde Vorontsovas søn Ivan Vorontsov, sandsynligvis A302 og hendes søster fyrstinde Jevdokija Ivanovna Golitsyna, marmoreksemplar på Thorvaldsens Museum, A304. Disse nævnes imidlertid ikke direkte i den efterfølgende korrespondance, og det kan derfor have været Vorontsovas søster, der var den egentlige bestiller.

  Det vides ikke i dag, hvor Vorontsovas bestilte marmoreksemplarer af de tre første skulpturer befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes gipsmodellen til Amor og Psyche, A27, og et tilsvarende marmoreksemplar, A28. På museet findes desuden originalmodellen i gips, A2, til Bacchus samt Ganymedes i en afstøbning i gips fra Thorvaldsens tid, A41 og originalmodellen til Apollon, A3.
  Venus blev formentlig aldrig afleveret til grevinde Vorontsova, men derimod købt af fyrst Malte von Putbus og siden ødelagt af brand i 1865, jf. Gerhard Bott (ed.): Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur kunst seiner Zeit, Köln 1977, p.78. Se evt. referenceartiklerne om henholdsvis Putbus’ bestilling og Vorontsovas bestilling.

 6. Denne iver med at få at vide, om nogen værker er færdige eller ej kan muligvis skyldes, at Vorontsova så ville bede om at få disse afsendt straks. Således gør hun fx i sit brev 23.8.1806, hvor hun beder Thorvalden sende de værker, der står færdige og indpakkede. Heraf fremgår desuden, at dette brev ikke forårsagede en afsendelse af de ønskede værker.

 7. Blot tre af de breve, der kendes fra Vorontsova til Thorvaldsen er skrevet på italiensk; 5.3.1804, 13.12.1804 og dette. Åbenbart har Vorontsova skammet sig så meget over sit italienske, at alle de efterfølgende breve er skrevet på fransk.

Sidst opdateret 28.09.2018