8.8.1805

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Rødt laksegl med våbenskjold flankeret af to dyr.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Thorwaldsen / Professeur en Sculpture / al’accademie Royale de Copenhague / a LivourneI

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Schubart er overmåde glad for, at Thorvaldsen alligevel kommer til Montenero bl.a. takket være Conrad Rantzau.

Dokument

MonteneroII d: 8 August 1805

Faae Breve har glædet mig saa uudsigeligt som det jeg i dette Øyeblik erholdt fra DemIII min gode Thorwaldsen. Om det var mueligt ville jeg endnu holde meere af Dem, end jeg giør fordi De saa hastig tog den BeslutningIV at følge Deres Hiertes Indskydelse. Tak være den elskværdige Grev RantzauV fordi han tog Dem med sig. tak være ham fordi han kommer til Vores yndige Montenero. Han behøver ikke at bringe mig Bernstorffs BrevVI. Rygtet har talt mig om denne ædle Mand, og han har ukiendt allerede beviist mig en Tieneste. For Guds Skyld bed ham ikke at giøre en ceremonie VisitVII her paa vort Montenero, men siig ham at min KoneVIII bliver vreed paa ham om han ikke giør et landligt Maaltid med os, og om han ikke i det mindste bliver Vinttren over hos os. Han maae see Soelen Dale, og opstige paa vore Bierge og i Vor Stad –
Jeg omfavner Dem, og er ubeskrivelig Glad ved at see Dem. Et godt glas Chianti Viin venter Dem. Lev vel til i Morgen

B[aron] Schubart

Generel kommentar

Dette brev sandsynliggør, at Thorvaldsen ankom til Montenero 9.8.1805, dagen efter dette brev blev skrevet, fordi brevet er stilet til billedhuggeren i Livorno – se udskriften – ca. 8 km nord for Montenero. Han må have modtaget brevet samme dag, som det blev skrevet, og rejste sandsynligvis dagen efter den korte vej til familien Schubarts landsted.

Arkivplacering

m1 1805, nr. 10

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 32.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Udskriften godtgør, at Thorvaldsen må være ankommet til Livorno, hvorfra han sendte det brev, Schubart omtaler indledningsvis.
  Dette sandsynliggør dermed også, at Thorvaldsen ankom til Montenero dagen efter 9.8.1805, efter at have modtaget nærværende brev.

 2. Familien Schubarts sommerbolig Montenero, som lå i det bakkede område af samme navn ca. 8 km syd for Livorno.

 3. Det omtalte brev fra Thorvaldsen er forsvundet, men han må have skrevet det fra Livorno, fordi nærværende brev er adresseret til billedhuggeren i Livorno, se udskriften. Billedhuggerens brev var antagelig skrevet samme dag, da afstanden fra Livorno til Montenero kun er ca. 8 km.
  Se evt. Forsvundne breve.

 4. Thorvaldsen havde oprindelig ikke planlagt at rejse til Montenero i sommeren 1805, men ændrede pludselig planer efter den 20.7.1805, hvor han skrev et nu forsvundet brev til Schubart. På dette tidspunkt Thorvaldsen endnu ikke havde besluttet sig for at rejse fra Rom, jf. Schubarts brev af 26.7.1805.
  Schubart havde ellers opfordret ham kraftigt til at dukke op, se det nævnte brev og brev af 1.7.1805.

 5. Dvs. den dansk-tyske embedsmand og greve Conrad Rantzau, som havde besøgt Rom. Thorvaldsen rejste med ham nordpå fra Rom primo august 1805.
  Rantzau blev dog kun på Montenero en enkelt dag ifølge hans brev af medio august 1805.

 6. Dvs. den danske embedsmand Joachim Bernstorff, der var udenrigsministeriets daværende direktør, og som øjensynlig havde givet Rantzau en anbefalingsskrivelse med til Schubart. Han finder dog ikke den slags formaliteter nødvendige, jf. også det følgende.
  Thiele II, p. 32 omtaler Rantzaus “Adresse-Brev”.

 7. Dvs. en visit, som fulgte etiketten passende for de to embedsmænd. Schubart ønsker tydeligvis at gøre besøget uformelt.
  Rantzaus besøg varede dog ikke mere end en dag, jf. ovenfor. Så Schubarts forslag i det følgende om, at Rantzau skulle blive hos familien Schubart “Vinttren over” blev ikke til noget.

 8. Dvs. Jacqueline Schubart.

Sidst opdateret 19.08.2014