12.6.1826

Afsender

Giovanni Raimondo Torlonia

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Lille rødt laksegl uden synligt præg.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsr le ChevalierI Thorwaldsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet, men læsningen af året er usikker. Thiele læste årstallet som 1824, jf. Thiele op.cit., men det kan også læses som 1826. I princippet kunne der lige så godt være tale om det ene som det andet årstal, da de implicerede, Thomas Hope og Giovanni RaimondoTorlonia, med god ret kunne rykke for udleveringen af Jason med det gyldne skind, A822, begge år. Se hertil brevkommentarerne.

Resumé

På vegne af Thomas Hope rykker Torlonia for færdiggørelsen af Jason med det gyldne skind, A822, som han har bestilt 23 år tidligere.

Dokument

Stimatis[simo] Sigre Cavre

Avendo ricevuto lettere del Sig Tomo HopeII quale mi parla della Sua Statua di IasoneIII la prego dirmi cosa

gli ho da rispondere[;] non devo dubitare delle tante di lei promesseIV. Sia pronto a non tardare a farmene la consegnaV cio che sentiro con piacere[.]
Gradisca l’assicurazione della mia Sincera Stima e mi creda

  Suo Oblig Servre
li 12. Giugno 1826VI. Torlonia.

Generel kommentar

Brevet er med undtagelse af den afsluttende datering skrevet uden et eneste komma eller punktum. I den gengivne tekst ovenfor er derfor i kantede parenteser indsat et minimum af interpunktion for forståelighedens skyld.

Arkivplacering

m11 1826, nr. 39

Thiele

Omtalt Thiele III, p. 197 med dateringen 1824 i stedet for 1826 (se evt. dateringsbegrundelsen for mere herom).

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A822 Jason med det gyldne skind, 1803, inv.nr. A822

Kommentarer

 1. Thorvaldsen var blevet udnævnt til ridder af Dannebrog den 28.1.1810.

 2. Bankieren og kunstsamleren Thomas Hope havde tilbage i 1803 bestilt Jason med det gyldne skind, A822, i marmor efter Thorvaldsens gennembrudsværk, A52. Se evt. hertil afskrift af kontrakten fra marts 1803. Først i vinteren 1828-1829 modtog Hope statuen, jf. Hopes takkebrev af 3.8.1829.
  Hope havde 6.4.1819 overdraget sagen om Jason til Torlonia, fordi hans egne bestræbelser på at få statuen udleveret ikke havde båret frugt.
  For mere om bestillingens lange historie se referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling.

 3. Dvs. statuen af Jason med det gyldne skind, A822, som Hope 23 år tidligere havde bestilt og trods gentage rykkere endnu ikke havde modtaget, jf. den foregående kommentar.

 4. Thorvaldsen havde gentagne gange lovet statuen færdig til afsendelse, men havde endnu ikke kunnet overholde sine løfter.
  For mere om bestillingens lange historie se referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling.

 5. Der kendes ikke noget svar fra Thorvaldsens hånd på dette rykkerbrev, og det vides derfor ikke, hvilken aftale Thorvaldsen og Torlonia efterfølgende har indgået. Året efter måtte Torlonia skrive igen og henviste i brevet til en aftale, der meget vel kunne være resultatet af nærværende brev. Først i sensommeren 1828 blev statuen dog afsendt. Se evt. hertil Thorvaldsens følgebrev og Hopes takkebrev af 3.8.1829.

 6. Læsningen af årstallet er vanskelig; se hertil dateringsbegrundelsen.

Sidst opdateret 10.05.2011