9.8.1825

Afsender

A. Andersen Feldborg

Afsendersted

Paris

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T.I / Herr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebroge / Rom / Hermed en bog / ved Hr Lees.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Andersen Feldborg forærer Thorvaldsen sin bog Denmark Delineated, sandsynligvis M653.
Han fortæller, at man i England venter med længsel på at modtage Jason med det gyldne skind, A822.

Dokument

Paris den 9de August 1825

Høystærede Herr Landsmand

Ved en ung Skotlænder Hr LeesII, som har studeret nogen Tid i Louvre Galleriet og hvem jeg kiender fra Skotland giver jeg mig den Frihed at tilstille Dem mit Værk over DanmarkIII, hvilket jeg har fordristet mig at tilegne DemIV. Jeg haaber at De vil skiænke det en venskabelig Modtagelse. Et andet Bind over Fyen, Smaaøerne, Jylland og Holsteen udkommer i næste AarV under Beskyttelse af en anden berømt Landsmand Herr Malte-BrunVI som er saa god at skrive en Indledning til en Fransk Udgave.

Ved fleere Danske og Britter som have været i Rom har jeg til forskiellige Tider hørt at De befinder Dem vel og at De arbeider freidigen for det gode gamle Danmark. Dette har glædet mig usigeligt, men Britannien længes efter JasonVII. Professor BrøndstedVIII har imidlertid meddeelt mig Deres AnskuelserIX over bemeldte Statue, som foranledige mig til at troe, at jo længere Jason bliver borte fra England, des meere velkommen vil han blive. Herr H:P: HopeX beder mig at hilse Dem paa det forbindtligste.

Tillad mig ved denne Leilighed at bevidne Dem min Erkiendtlighed for den Godhed De viiste mig under Deres Ophold i KiøbenhavnXI. Men jeg haaber snart personligen at faae Leilighed til at takke Dem. Imidlertid forbliver jeg med de varmeste Ønsker for Deres Vel

tjenstskyldigst og hengivneste
A Andersen Feldborg

Arkivplacering

m10 1825, nr. 86

Emneord

Personer

Værker

A822 Jason med det gyldne skind, 1803, inv.nr. A822

Kommentarer

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Den skotske hr. Lees er p.t. uidentificeret. Der kan ikke være tale om den skotske maler Charles Lees, der først kom til Rom i 1832.

 3. Dvs. Feldborg Andersens bog Denmark Delineated; or Sketches of the Present State of that Country, sandsynligvis 2. udgaven af de to eksemplarer af værket, der findes i Thorvaldsens bogsamling, M653, se mere herom i Feldborgs biografi.

 4. Bogen er forsynet med en trykt dedikation til Thorvaldsen, og størstedelen af introduktionen, p. 15-36, handler om billedhuggeren.

 5. Denne del af værket udkom aldrig.

 6. Den danske forfatter og kulturgeograf Malthe Conrad Bruun, der boede i Paris, hvorfra dette brev er skrevet.

 7. Dvs. Thorvaldsens skulptur Jason med det gyldne skind, A822, som i 1803 blev bestilt i marmor af den engelske kunstsamler Thomas Hope, men som på brevskrivningstidspunktet endnu ikke var blevet færdighugget. Jason ankom først 1828-29 til England, se mere herom i Jason og Hopes bestilling.

 8. Dvs. Thorvaldsens ven, den klassiske arkæolog P.O. Brøndsted.

 9. De synspunkter om Jason, som Thorvaldsen havde viderebragt til Brøndsted, kendes desværre ikke.
  Men at dømme efter Andersen Feldborgs bemærkninger i det følgende synes der at være tale om den utilfredshed, Thorvaldsen havde over for sit gennembrudsværk, se mere om dette i artikel Jason og Hopes bestilling.

 10. Dvs. Thomas Hopes bror, Henry Philip Hope.

 11. Dvs. Thorvaldsens ophold i København fra 3.10.1819 til 11.8.1820.

Sidst opdateret 04.09.2015