10.4.1804

Afsender

Andreas Christian Gierlew

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Brevet har været foldet til en lille billet, der har været lukket sammen med en orangerød lim.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Signore / Thorwaldsen / Scultore Danese.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår tydeligt af brevet. Brevet er altså dateret 10. april 1804, hvilket faktisk var eén tirsdag, så dateringen synes korrekt. Imidlertid stemmer dateringen dårligt overens med Gierlews rejsebeskrivelse Breve over Italien og Sicilien, paa en Reise i Aarene 1803 og 1804, bd. 2, p. 152, hvori han angiver, at han 8.4.1810 er rejst fra Rom. Muligvis er afrejsen blevet forsinket eller også, hvilket synes mere sandsynligt, har Gierlew smykket sine erindringer med en ny kronologisk orden. Se desuden den generelle kommentar.

Resumé

Gierlew inviterer Thorvaldsen til at gøre ham selskab ved et besøg i Museo Pio-Clemente.

Dokument

Tirsdag den 10de April 1804I.

Har De Lejlighed og Lyst i denne Formiddag at gjøre mig Selskab i Museo Pio ClementinoII, vil De derved meget forbinde mig, og om en god halv Time afhenter jeg Dem.

Deres Ven Gierlew.

Generel kommentar

Brevet har været foldet til en lille billet. Teksten er skrevet med en meget sirlig og elegant skrift.

Brevet er dateret 10. april 1804, hvilket faktisk var eén tirsdag, så dateringen synes korrekt. Imidlertid stemmer dateringen dårligt overens med Gierlews rejsebeskrivelse Breve over Italien og Sicilien, paa en Reise i Aarene 1803 og 1804, bd. 2, p. 152, hvori han angiver, at han 8.4.1810 er rejst fra Rom. Muligvis er afrejsen blevet forsinket eller også, hvilket synes mere sandsynligt, har Gierlew smykket sine erindringer med en ny kronologisk orden. I rejsebeskrivelserne tager Gierlew desuden læseren med på en forestillet rundgang i Museo Pio-Clemente, som han mod afslutningen afrunder således: “Men det er Tid, kjereste F.! at jeg forlader dette Konsternes Tempel, hvor jeg saa ofte vandrer, beundrende de Gamles herlige Værker. Jeg frygter, at jeg alt for længe har opholdt Dig der, og at min Fremstilling af disse Alderdommens Minder, har manglet det Liv, som ene kan give saa kort en Beretning nogen Interesse”, jf. Gierlew, op. cit., p.29. Gierlew har altså ofte besøgt museet, men beretningen med rundgangen er dateret 3.1.1804, hvormed han placerer den før besøget på museet i selskab med Thorvaldsen.

Arkivplacering

gmVII, nr. 1

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. Den 10. april 1804 var faktisk eén tirsdag, så dateringen synes korrekt. Imidlertid stemmer dateringen dårligt overens med Gierlews rejsebeskrivelse Breve over Italien og Sicilien, paa en Reise i Aarene 1803 og 1804, bd. 2, p. 152, hvori han angiver, at han 8.4.1810 er rejst fra Rom. Muligvis er afrejsen blevet forsinket eller også, hvilket synes mere sandsynligt, har Gierlew smykket sine erindringer med en ny kronologisk orden. Se desuden den generelle kommentar.

  2. Museo Pio-Clemente, i Vatikanet, som blev grundlagt af pave Clemens 14. (1769-1774) og pave Pius 6. (1775-1799).

    Museet rummede nogle af de ypperste antikke mesterværker i Rom, men en del af værkerne blev bortført af franskmændene som krigsrov, jf. Thorvaldsens brev til Abildgaard ultimo 1797.

    Thorvaldsen har sikkert været fortræffeligt selskab i rundgangen i vatikanets samlinger. Han har helt sikkert haft et indgående kendskab til samlingerne. Abildgaard bad i sit brev 3.12.1799 Thorvaldsen købe tre tomer/bind af kataloget over den del af Vatikanets samlinger, der findes i Museo Pio-Clemente. Katalogets titel er: Il Museo Pio-Clementino, descritto da Giambattista e Ennio Qvirino Visconti, T. I-VI, Roma 1782-96, (eksemplar på Thorvaldsens Museum, M134).

Sidst opdateret 10.05.2011