10.3.1839

Afsender

Berlingske Bogtrykkeri

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Resumé

Regning for trykning af festsange til De danske Romeres fest.

Dokument

Nota


1839.
Martz 10
Trykt og leveret med tillagt
fiint Postpapir:
60 Expl af en Sang i Anledning
af Thorvaldsens FødselsdagI

 
 
Rbd 2 3 [tegn for skilling] ß
Betalt
for Brødr. Berling
I HellmannII.

Generel kommentar

Dette er en regning for sangen, der bærer titlen Sang den 8de Marts 1839., der blev trykt i forbindelse med festen i De danske Romeres selskab 8.3.1839 i anledning af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Forfatteren til sangen er p.t. uidentificeret.
Der blev ved samme lejlighed sunget en anden sang af Adam Oehlenschläger, men den blev trykt i Bianco Lunos trykkeri.


Regningen må have været stilet til Thorvaldsen, da han denne aften fungerede som vært, og da dokumentet er endt i Thorvaldsens arkiv.

Arkivplacering

gmIII, nr. 30

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. i anledning af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.

  2. Sandsynligvis den senere sparekassedirektør Julius Hellmann (1815-1881), der tidligt i sit liv var ansat i Berlingske Tidendes avertissementsafdeling.

Sidst opdateret 14.09.2016