28.11.1839

Afsender

Carl Christian Nielsen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Regning for reparation af Thorvaldsens wienervogn.

Dokument

ST:I Deres Høivelbaanhed Hr. ConferentsraadII Thorvaldsen.

  Rd [tegn for mark] ß
En WienervognIII istandgjort paa Fordækket begge Sidestænger rettet og Meddelstangen gjor ny 3 - 8
En ny Lap sat paa Hammelen og 5 nye Stropper isyet 1 4
2 nye Ringelædere med Spænder i paa Calechen 2
2 nye Knaplædere paa Sidestykket og en Knap … 2
2 nye Ruder i Forvinduerne … 5
2 nye Jern paa Forrummene med Holskruer ….. 4
En nye Skruebolt i Stangarmen …... - 1 - 8
Summa   4 Rd 4 [tegn for mark] ß

Kjøbenhavn d 28 Novemb. 1839

hvorfor qvitteres.
C Nielsen.
Vognfabrikør.

Generel kommentar

Denne regning dækker reparationen af Thorvaldsens transportmiddel, en wienervogn, dvs. en fint hestekøretøj med kaleche og vinduer. Der var antagelig plads til 2-3 passagerer og 2 på kuskesædet. Vognmager Nielsens værksted lå i Lille Strandstræde i København i bekvem afstand fra Thorvaldsens hjem på Charlottenborg.
Da det vides, at Thorvaldsen rejste fra København tilbage til Nysø omkring dette tidspunkt, er det nærliggende at antage, at han ventede på, at wienervognen blev færdigrepareret, så han kunne rejse på regningens dato 28.11.1839.

Arkivplacering

gmII, nr. 64

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Thorvaldsens blev udnævnt til konferensråd 10.9.1838.

  3. En wienervogn er et hestekøretøj af en finere slags.
    Se Ordbog over det danske Sprog.

Sidst opdateret 02.03.2020