25.10.1843

Afsender

Peter Panum

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Panum kvitterer for modtagelsen af 100 rigsbankdaler for to landskabsmalerier af Jens Juel.

Dokument

At jeg for to LandskaberI af JuulII har faaet udbetalt hundrede RigsbankdalerIII af Herr Conferenzraad Thorvaldsen bevidnes herved,

Kjøbenhavn den 25de Oct. 1843. PL Panum

Generel kommentar

Tilbuddet om at købe de to malerier af Jens Juel blev fremført af Peter Panums mor, L.C. Panum i brev af 14.3.1843.

Arkivplacering

gmI, nr. 52

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

B237 Udsigt over Lillebælt fra Hindsgavl på Fyn, ca 1800, inv.nr. B237
B238 Udsigt over Lillebælt fra et højdedrag ved Middelfart, ca 1800, inv.nr. B238

Kommentarer

  1. Dvs. Jens Juels to malerier Udsigt over Lillebælt fra Hindsgavl på Fyn, B237, og Udsigt over Lillebælt fra et højdedrag ved Middelfart, B238, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling.

  2. Den danske maler og professor ved Kunstakademiet Jens Juel.

  3. Thorvaldsen købte de to malerier på foranledning af L.C. Panum, der var datter af Thorvaldsens ungdomsven G.L. Lahde. Malerierne havde tilhørt Lahde, og Panum ønskede at sælge dem for at tjene til sin families underhold. Panums mand var død, og hun var eneforsørger for syv børn, herunder den senere berømte læge og fysiolog Peter Panum. Peter Panum afleverede sandsynligvis malerierne til Thorvaldsen, jf. L.C. Panums brev af 14.3.1843, og det var altså også ham, der modtog betalingen for dem.

Sidst opdateret 10.02.2016