20.6.1843

Afsender

Mozart Waagepetersen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Waagepetersen kvitterer for at have modtaget betaling for Heinrich Kauffmanns maleri Vej udenfor en kro i Tyrol, B123.

Dokument

Af Høivelbaarne Herr ConferentsraadI Thorwaldsen har jeg Dagsdato modtaget for Regning Herr Maler Hermann KauffmannII i Hamburg for et MaleriIII, “Et Hundrede og Halvtrediesindstyve Rbdl.”IV hvorfor hermed qvitteres.

Kjøbenhavn den 20 Juni 1843
Mozart Waagepetersen

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af Heinrich Kauffmanns maleri Vej udenfor en kro i Tyrol,, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B123.


Waagepetersen var, at dømme efter Kauffmanns brev til Thorvaldsen af 9.6.1843, blot en mellemmand og ikke maleriets første ejer. I malerens brev til Thorvaldsen beskrives æren ved at få et maleri optaget i Thorvaldsens malerisamling, og han kommer med anvisninger på, hvordan overdragelsen skal finde sted: Kauffmann befandt sig på dette tidspunkt i Christiania (nuværende Oslo), og ville sende maleriet til sin gode ven Waagepetersen, der også skulle modtage betalingen på Kauffmanns vegne.

I 1844 blev maleriet udstillet på Charlottenborgudstillingen under titlen En markedsscene i Tyrol og som tilhørende Thorvaldsens Museum, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster offentlig udstillede Kunstværker, op. cit.

Arkivplacering

gmI, nr. 51

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

B123 Vej udenfor en kro i Tyrol, 1843, inv.nr. B123

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dvs. den tyske maler Heinrich Kauffmann.

  3. Dvs. Heinrich Kauffmanns maleri Vej udenfor en kro i Tyrol,, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B123.

  4. Dvs. 150 rigsbankdaler, jf. referenceartiklen Møntenheder. I sit brev til Thorvaldsen af 9.6.1843, havde Kauffmann oplyst, at prisen på maleriet var “75 Speciesthaler”, dvs. beløbet var angivet i den ældre møntenhed speciedaler, hvis sølvindhold var det dobbelte af rigsbankdaleren, også jf. ovennævnte referenceartikel.

Sidst opdateret 02.08.2016