8.12.1840

Afsender

Caroline Buntzen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Buntzen kvitterer for at have modtaget betaling for sin mand, Heinrich Buntzens maleri Dansk landskab ved en sø, B201.

Dokument

Herr ConferentsraadI Thorwaldsen har betaldt 300 SpeciesII for et MaleriIII af Landskabsmaler BuntzenIV.

Caroline Buntzen

Kjøbenhavn d 8 December 1840

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af maleriet Dansk landskab ved en sø, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B201.


Maleriet blev udstillet året efter på Charlottenborgudstillingen med titlen En siellandsk Egn og blev angivet som tilhørende Thorvaldsen, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit.

Arkivplacering

gmI, nr. 50

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

B201 Dansk landskab ved en sø, 1840, inv.nr. B201

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Buntzen må have opgivet prisen i specier efter den gamle møntenhed (dvs. før møntkollapset i 1813) og mene Rigsdaler Specier, jf. referenceartiklen Møntenheder. Sølvindholdet var halveret i de nye rigsbankdaler ift. de ældre rigsdaler specier. Derved svarer prisen til 600 rigsbankdaler. Se evt. også C.W. Eckersbergs meddelelse til Thorvaldsen af tidligst 25.4. og senest 9.9.1839, der på lignende vis anvender den ældre møntenhed.

  3. Dvs. Henrich Buntzens maleri Dansk landskab ved en sø, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B201.

  4. Dvs. Caroline Buntzens mand, den danske maler Heinrich Buntzen, der på dette tidspunkt var i Italien.

Sidst opdateret 06.06.2016