August 1840

Afsender

Anton Melbye

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

År og måned fremgår af kvitteringen, men ingen præcis dag.

Resumé

Melbye kvitterer for betaling for maleriet En stille morgen på havet, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B263.

Dokument

Af Hr. ConferentsraadI Thorvaldsen har jeg modtaget 50 rbd.II Sedler for et SøestykkeIII hvorfor


Khbn: August 1840
qvitteres
Anton Melbye.

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af maleriet En stille morgen på havet, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B263.


Året efter købet blev maleriet udstillet på Charlottenborgudstillingen, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit., som tilhørende Thorvaldsen.

Arkivplacering

gmI, nr. 49

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

B263 En stille morgen på havet, 1840, inv.nr. B263

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  3. Dvs. maleriet En stille morgen på havet, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B263.

Sidst opdateret 09.07.2017