10.6.1840

Afsender

Johann Mohr

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Mohr kvitterer for modtagelse af betaling for to malerier, hhv. Vinterlandskab ved Bordesholm, B274, og Landskab ved Ischldorf i Bayern, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B275.

Dokument

Zwei Landschaften die eine vorstellend eine Winterpartie in Holstein bei BordesholmI daß andere eine Gegend am ChiemseeII im Beirischem vorgebürge welche der Herr ConferentsrathIII Torwalzen für den Preis von einhundert und 40 SpetziesIV angekauft und selbige Summe mir eingehändigt welches ich hiemit bescheinige

Kopenhagen den 10ten. Juny
1840
J Mohr

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af to af Mohrs malerier, hhv. Vinterlandskab ved Bordesholm, B274, og Landskab ved Ischldorf i Bayern, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B275. De var begge udstillet på Charlottenborgudstillingen i 1840, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit.

Arkivplacering

gmI, nr. 43

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

B274 Vinterlandskab ved Bordesholm, 1840, inv.nr. B274
B275 Landskab ved Ischldorf i Bayern, 1840, inv.nr. B275

Kommentarer

  1. Dvs. maleriet Vinterlandskab ved Bordesholm, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B274.

  2. Dvs. maleriet Landskab ved Ischldorf i Bayern, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B275.

  3. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  4. Mohr har øjensynligt opgivet prisen i specier efter den gamle møntenhed (dvs. før møntkollapset i 1813) og mener rigsdaler specie, jf. referenceartiklen Møntenheder og kvittering af tidligst 25.4. og senest 9.9.1839, hvor et lignende tilfælde gør sig gældende. 40 rigsdaler specier svarede til 80 rigsbankdaler. Sølvindholdet var halveret i de nye rigsbankdaler ift. de ældre rigsdaler specier.

Sidst opdateret 01.08.2016