26.9.1810

Afsender

Wilhelm von Humboldt

Afsendersted

Wien

Modtager

Caroline von Humboldt

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af bogen, hvori brevene er trykt.

Resumé

Humboldt har netop åbnet et brev fra Friedrich Wilhelm 3., der beder ham indhente udkast (tegninger) fra Canova, Thorvaldsen og Rauch til et kommende gravmæle for sin afdøde kone, dronning Luise.

Dokument

[...]

Die lage der Sache ist jetzt diese: Der KönigI hat den gedanken bekommen, die Figur der KöniginII liegend, in ein leichtes Gewand gehüllt, auf einem länglichten Sarkophag darstellen zu lassenIII, und hat mir Auftrag gegeben, Zeichnungen dazu von CanovaIV, Thorwaldsen und RauchV machen zu lassen; den Brief, der diesen Auftrag enthielt, habe ich, ob er gleich schon vom 4. dieses MonatsVI ist, erst hier vorgefunden. Ich bin in Verzweiflung, daβ Du nicht mehr in Rom bist. Es bleibt mir jetzt nicht übrig, als an Canova [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter Wilhelm og Caroline von Humboldts breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den preussiske kong Friedrich Wilhelm 3.

  2. Dronning Luise af Preussen, der døde allerede som 34-årig.

  3. Det blev den tyske billedhugger Christian Daniel Rauch, der kom til at udføre Das Grabdenkmal für Königin Luise (1814) til kongeparrets fælles mausolæum i parken ved Charlottenburg i Berlin. Thorvaldsen trak sig ret hurtigt fra konkurrencen, jf. hans brev til skolemanden Hans West af 8.12.1810 og hans udkast til et svar til Humboldt af 12.11.1810, og pegede i solidaritet med vennen Rauch, der delte nationalitet med kongeparret, på ham som det oplagte valg af kunstner til gravmælet.

  4. Den italienske billedhugger Antonio Canova.

  5. Den tyske billedhugger Christian Daniel Rauch.

  6. Det præcise indhold i det omtalte brev af 4.9.1810 fra Friedrich Wilhelm 3. til Humboldt er p.t. ikke kendt af Arkivet.

Sidst opdateret 23.10.2018