29.3.1834

Afsender

H.C. Andersen

Modtager

H.C. Andersen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Thorvaldsen har gået tur med Andersen, mens han holdt ham i hånden.

Dokument

[...] Gik paa Pjazza NavoniI hvor der vrimlede med Frugt og Boutikker. Om Aftenen ved TreviII. I Peters Kirken Stabat mater. Spadserede i Dag med Thorvaldsen, der bestandigt holdt mig i Haanden og talte kjærligt til mig. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thorvaldsen opmuntrede også ved andre lejligheder Andersen, mest fyndigt i beskrivelsen af 8.1.1834, hvor Thorvaldsen betror Andersen sine egne kneb ift. at finde sin egen vej som kunstner og være ligeglad med andres mening.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. Piazza Navona i Rom.

  2. Dvs. Fontana di Trevi i Rom.

Sidst opdateret 21.02.2020