18.5.1841

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Sorgenfri

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

Sorgenfri

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Thorvaldsen er til afskedsmiddag hos Christian 8. på Sorgenfri Slot i anledning af sin forestående Rom-rejse.

Dokument

[Dagbog 18.5.1841:]

Spads. over ØrholmI. Seenere redet. Til Middag Conf.II Thorvalldsen til AfskeedIII, Prof. MøllerIV. Postdag. Parti som i Søndags.
[…]

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Ørholm Mølle og Hovedgård ved Mølleåen, 3-4 km fra Sorgenfri Slot.

  2. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  3. Thorvaldsen skulle til Rom, en rejse han påbegyndte den 25.5.1841.

  4. Antagelig den danske maler og konservator J.P. Møller.

Sidst opdateret 19.06.2016