22.2.1821

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Besøger den tyske maler Adolf Senff og dernæst Thorvaldsen, der er i gang med en marmorversion af Ludwig (1.)s buste.

Dokument

[Dagbog 22.2.1821:]
Besøgt Maler SenfI. ... Thorwalds[ens] PortraitII, DagIII og NatIV i Farver, Carton, Mad[onna og] Barn i GlorieV.

Thorvalds[en] arbejdede i sit AttelierVI paa Pr[insen] af BayernsVII BusteVIII ...

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A233 Ludwig (1.), 1818, inv.nr. A233
A232 Ludwig (1.), 1828, inv.nr. A232
A369 Natten, 1815, inv.nr. A369
A370 Dagen, 1815, inv.nr. A370

Kommentarer

  1. Den tyske maler Adolf Senff.

  2. Adolf Senff, Bertel Thorvaldsen, 1817-1818, Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, Halle, inv.nr. MOI 0184.

  3. Adolf Senff, Die Tag, 1822, Galleria Carlo Virgilio & C., Rom, kopi efter Thorvaldsen, Dagen, 1815, A370.

  4. Adolf Senff, Die Nacht mit ihren Kindern Tod und Schlaf, 1822, Staatliche Museen zu Berlin, inv.nr. A III 490, kopi efter Thorvaldsen, Natten, 1815, A369.

  5. Sandsynligvis karton til Adolf Senff, Madonna med barn, 1834 (kopi efter Rafael, Conestabile Madonna, 1502), Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, Halle, inv.nr. MOI 0111.

  6. Jf. artiklen Thorvaldsens værksteder.

  7. Den tyske kronprins af Bayern Ludwig (1.)

  8. Ludwig (1.), jf. originalmodel, 1818, A233, og marmorversion, 1828, A232.

Sidst opdateret 09.01.2017