2.4.1821

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Har besøgt Thorvaldsen og glædet sig over skitsen, Nysø34, til Caroline Amalies portrætstatue, A164.

Dokument

[Dagbog 2.4.1821:]
Bes[øgt]I Thorvaldsen og fornøjet mig over SchizzenII til Prinds[essens]III Statue; siden hos Billedh[ugger] Trentanova;IV han har en Statue af Omfale med Herkules AttributerV, ellers kun Buster, Luciens Fam[ilie]VI, Dr[onningen] af Engl[and]VII, BergamiVIII.

Aften bes[øgt] Pr[ins] Max af SaxenIX og Døttre; der modtoges hos os; siden hos Appony’sX...

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A164 Caroline Amalie, 1827, inv.nr. A164
Nys_34 Caroline Amalie, 1821, inv.nr. Nysø34

Kommentarer

  1. Jf. Thorvaldsen-kronologien 2.4.1821.

  2. Dvs. skitsen, Nysø34, til Caroline Amalies portrætstatue, A164.

  3. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

  4. Den italienske billedhugger og sanger Raimondo Trentanove.

  5. Raimondo Trentanoves statue Omfale med Herkules’ løveskind og kølle, ca. 1821, er endnu uidentificeret.

  6. Raimondo Trentanoves buster af Lucien Bonaparte og dennes familie, er endnu uidentificerede.

  7. Raimondo Trentanoves buste af Caroline af Brunswick-Wolfenbüttel (1768-1821), der var dronning af England i ganske kort tid, fra 29.1.1820 til sin død 7.8.1821, er endnu uidentificeret.

  8. Raimondo Trentanoves buste af Caroline af Brunswick-Wolfenbüttels elsker, Bartolomeo Pergami (1783/1784-1842), er endnu uidentificeret.

  9. Prinsen af Sachsen, Maximilian (1759-1838).

  10. Den ungarsk-østrigske diplomat og greve Anton Apponyi II.

Sidst opdateret 16.06.2016