23.9.1807

Afsender

Georg Zoëga

Afsendersted

Rom

Modtager

Herman Schubart

Modtagersted

Montenero

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Zoëga fortæller, at Thorvaldsen er vendt tilbage til Rom og er stærkt nedslået over bombardementet af København.

Dokument

à Rome le 23 septembre 807.

Monsieur

[...]

Thorwaldsen est revenuI il y a deux jours: son temperament melancolique fait qu’il s’aflige en cette occasionII plus que tous les autres. L’idée que le palais royalIII pour lequel il avoit reçu des commissionsIV, se trouve menacé par les bombes angloises, l’attristeV. Pour peu que j’aie de courage, car je suis l’homme du monde le plus timide, je me donne toutes les peines pour lui en inspirer.

[...]

Je remercie Madame la BaronneVI de la bonté dont elle se souvient de moi. Je tacherai d’imiter son courage.
Je Vous suis devoué de tout mon coeur.
G. Zoëga

Generel kommentar

Af dette brev gengives kun de dele, der har med Thorvaldsens at gøre. Brevet er skrevet af efter Andreasen & Ascani, op. cit.

Arkivplacering

Universitäts- und Landesbibliothek, Bonn, S 711 (II), 234r-235r

Thiele

Delvis gengivet hos Thiele II, p. 91 (oversat fra Welcker, op. cit.).

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Brevstedet dokumenterer, at Thorvaldsen havde opholdt sig uden for Rom, formentlig kun i et kort stykke tid. Som det fremgår vendte han tilbage 21.9.1807.

  2. Dvs. i forbindelse med englændernes bombardement af København i begyndelsen af september 1807, som Zoëga nævner i det følgende.

  3. Dvs. Christiansborg Slot i København.

  4. Thorvaldsen havde 31.12.1806 modtaget bestillinger fra C.F / Slotsbygningskommissionen på værker til Christiansborg og Råd- og Domhuset i København.
    Se mere i Bestillingen til Christiansborg og Bestillingen til Råd- og Domhuset.

  5. Thorvaldsen selv nævnte sin tristesse over angrebet på København og den demotiverende effekt, det havde på hans arbejdsevner. Han forklarede i brev af 2.3.1810 forsinkelsen på en af de bestillinger, han havde modtaget, med følgende ord: ”...da vi paa samme Tiid fik her den saa høyst ubehagelige Efterretning om Kjøbenhavns ulykkelige Belejring, var det følgelig mig den gang ikke mulig at fuldføre samme…”

  6. Dvs. Jacqueline Schubart.

Sidst opdateret 11.01.2016