14.2.1821

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Besøger Thorvaldsen, der arbejder på Caroline Amalies buste, jf. A754.

Dokument

[Dagbog 14.2.1821:]
Bes[øgt] Thorwaldsen, PrI anden BusteII er mere lignende, men ej saa skiøn som den førsteIII. [...]
Aften til lidet Bal hos Lady EllenboroughIV.

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit. 1973, p. 321.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A716 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A716
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754

Kommentarer

  1. Dvs. “Prinsessens”, dvs. Caroline Amalies.

  2. Caroline Amalie, jf. A754, jf. referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

  3. Caroline Amalie, jf. A716, jf. referenceartiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

  4. Sandsynligvis Anne Ellenborough (1769-1843) enke efter den engelske jurist Edward Law, 1. baron Ellenborough (1750-1818).

Sidst opdateret 01.12.2015