8.5.1794

Afsender

Hans Hansen

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dagen fremgår af dokumentet, måned og år fremgår af den trykte dagbog, op. cit.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Den 8. Meget koldt, halv forfrossen kom jeg til Gersdorff, men da det var Torvedag, maatte jeg bie noget. Imidlertid læste jeg Assessor Bærens’ Resention over Premie-Stykkerne, hvori Thorvaldsen faaer sin fortiente Roes, dog troer jeg han giør ham Uret, naar han tillægger ham theoretisk Kundskab,

Generel kommentar

Dette er er en indførsel i Hansens dagbog.


Teksten er skrevet af fra Hansen, op. cit.

Andre referencer

Emneord

Personer

Sidst opdateret 25.02.2014