26.3.1816

Afsender

J.F. Clemens

Afsendersted

København

Modtager

C.W. Eckersberg

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[...]

Jeg glemmer aldrig Sergel’sI sidste Brev til mig førend han dødeII, hvori han priste Thorw: lykkelig at være i Rom, sigende: lad ham blive der og arbeyde for NordenIII; thi jeg føler ved mig selv og ikke uden Smerte, at, siden jeg forlod Rom er jeg gaaet hvert Aar tilbage.

[...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun den del, der har med Thorvaldsen at gøre.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 302 – 2° a nr. 11-22

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den svenske billedhugger Johan Tobias Sergel.

  2. Sergel døde i 1814.

  3. Det var præcis dette argument, der blev fremført, da Thorvaldsen i 1804 faktisk fik den danske stats godkendelse til at blive i Rom: Det var simpelthen mere hensigtsmæssigt at lade en marmorbilledhugger arbejde for den danske stat i Rom end at kræve at han skulle rejse tilbage til Danmark.
    Om dette se Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Sidst opdateret 06.03.2012