22.10.1861

Afsender

Abraham Meyer

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af rødt laksegl.

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. Herr Etatsraad J. M. Thiele

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Meyer beder om en afstøbning af Thorvaldsens selvportrætbuste, jf. A223.

Dokument

Min Broder i Manchester har bedet mig om, at forskaffe ham en Gibsaftryk af Thorwaldsens BusteI i naturlig Størrelse som Pendant til min sal. BrodersII.

Da denne nu ikke er at faae i Handlen, men findes i Akademiets Besiddelse, vilde jeg herved have Etatsraaden anmodet om, om De tillod, at Assessor Truelsen laante den til Gibser OrlandiIII for at tage en Gibsafstøbning deraf.


 
d. 22/10/61.
Med Høiagtelse
Ærbødigst
Abr: Meyer

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 2

Emneord

Personer

Værker

A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsens selvportræt, A223, der findes i marmor på Kunstakademiet, se også brevteksten nedenfor.
    Abraham Meyer henvendte sig til Thiele ikke bare i hans egenskab af Akademiets sekretær, men også i kraft af hans venskab med både Ernst Meyer og Thorvaldsen.

  2. Dvs. den danske maler Ernst Meyer.
    Den buste af Meyer, der omtales, er sandsynligvis den danske billedhugger August Saabyes (1823-1916) portræt af Meyer, der blev fremstillet i netop 1861, hvor dette brev er skrevet.

  3. Den italienske gipser Venanzio Orlandi, der boede i København.

Sidst opdateret 19.08.2014