10.6.1839

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Odense

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Professor Thiele! Det var en saare glædelig Tidende De foreløbigen meddeelte mig om UdstillingsI Indtægten. Academiet fortiente unægteligen Paaskiønnelse for en saa udmærket Udstilling, der ydes paa den frivilligste Maade og 1200 [Rgd] meere Indtægt end Budgettet ansatte den til er meget betydeligt. Dog maae man derfor ikke troe at man er riig thi Udgivterne i Aarets Løb kunne let overstige Budgettet.
Det skulde være mig kiert om Reglementet for Understøttelses Kassen tillod at understøtte Krazenstein Stubs forhenværende Enke, men jeg tvivler meget derom
Jeg har seet at Eckersberg er tilbagekommen, De ville hilse ham fra mig saavelsom Thorvaldsen naar han retournerer fra Landet

d. 18 vender jeg tilbage til Sorgenfri

velvilligst
Christian Frederik

Odense d. 10 Jun 1839

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1

Emneord

Kommentarer

  1. Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1839, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Sidst opdateret 25.10.2013