29.4.1845

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

I det jeg omsender denne Sag til DHerrers Giennemlæsning, tillader jeg mig at foreslaae, at de deri omhandlede Puncter foreløbigen af 2 af os paa det nøieste giennemgaaes med Inspecteur Bindesbøll, og at Sagen derpaa forelægges i et Møde af samtlige Medlemmer. Til denne foreløbige Undersøgelse tillader jeg mig at bringe i Forslag, Hr J. H. Lund og Hr Tr. Lund.

At Sagen haster, maa jeg tilføie.

d. 29 April 1845.
Collin

Hr Etatsraad Mundt
JustitsR. Driefer
” Professor Hetsch.
” J H. Lund
” Theatermaler Lund
” Agent Gamst.
Jeg er aldeles enig heri MundtI
Ligeledes DrieferII
Ligeledes J. H. LundIII
Ligeledes Hetsch.IV
Ligeledes Troels LundV
Ligeledes H Gamst.VI

Generel kommentar

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Just Henrik Mundt, Joachim Jacob Driefer, G.F. Hetsch, J.H. Lund, Troels Lund og Heinrich Gamst.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 105

Emneord

Kommentarer

  1. Påtegnet af borgmester Just Henrik Mundt.

  2. Påtegnet af rådmand Joachim Jacob Driefer.

  3. Påtegnet af grosserer J.H. Lund.

  4. Påtegnet af arkitekt G.F. Hetsch.

  5. Påtegnet af maleren Troels Lund.

  6. Påtegnet af metalstøber og politiker Heinrich Gamst.

Sidst opdateret 19.08.2011