8.6.1842

Afsender

J.H. Lund

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet.

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.
Tilskrift: Til / Høivelbaarne Herr Conferentsraad Collin! / Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kjøbenhavn den 8 Juni 1842.

Da der ingen Penge er i Museets Casse tillader jeg mig at anmode Deres Høivelbaarenhed, om De i Forening med Commissionen vilde tilskrive Magistraten, at der til samme maatte blive mig anviist 15,000rbdr. Udgivterne ved Museet har til idag været 136,359rd 73½ s. hvortil er mig anviist 135,000rd og for solgte Materialier indkomne 864r, ialt 135,864rbdr. Af de sidste anviiste Penge medgik allene til 4 Poster 16,000rbd, men hermed standser ogsaa de store Udbetalinger.

Ærbødigst
J. H. Lund

Magistr. tilskr. d 11 juni 1842I

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101m

Emneord

Kommentarer

  1. Antagelig Jonas Collins hånd.

Sidst opdateret 02.08.2011