8.2.1844

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

DeHerrer Medlemmer af BygningsCommissionen for Thorvaldsens Museum indbydes til et Møde Løverdag d 10 Febr Kl. 12 i Finantsdeputationens Sal.

d 8 febr 1844
Collin

Hr Etatsraad Mundt Det er mig umuligt at møde til den TidI
” Professor Hetsch kan ikke møde paa Grund af SygdomII.
” Justitsraad Driefer Møder. DrieferIII
” Grosserer J. H. Lund Møder J. H. LundIV
” Theatermaler Tr. Lund møder Troels LundV.
” Agent Gamst. GamstVI

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 98

Emneord

Kommentarer

  1. Kommentaren er noteret af Just Henrik Mundt.

  2. Kommentaren er noteret af G.F. Hetsch.

  3. Kommentaren er noteret af Joachim Jacob Driefer.

  4. Kommentaren er noteret af J.H. Lund.

  5. Kommentaren er noteret af Troels Lund.

  6. Kommentaren er noteret af Heinrich Gamst.

Sidst opdateret 02.08.2011