5.11.1843

Afsender

J.L. Heiberg

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Conferensraad Thorvaldsen, Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand &c &c &c.
Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Min Kone og jeg tillade os at spørge Hr. Conferensraaden, om vi tør haabe at see Dem hos os paa Tirsdag, den 7de November, Kl. 4, i en ganske lille Kreds af Venner og Bekjendte.

5 November 1843. Deres allerærbødigste

JL Heiberg.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4941 I.1. 4o.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 02.10.2014