23.8.1843

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til den Kongelige Slotsbygnings Commission

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

En regning for udførelsen af fire kolossal-statuer til Christiansborg Slot.

Dokument

Til at bestride de Udgifter, som forefalde med Udførelsen af StatuerneI til Portalet paa Christiansborg Slot, udbeder jeg mig anviist en Summa af 2000rbdII.

Kiøbenhavn, d. 23 Aug 1843
ærbødigst

Albert Thorvaldsen

Indbenævnte To Tusende Rbd. Sedler anviste d. 25. og betalte d. 26: aug. 1843

Oversættelse af dokument

To defray the expenses in connection with the execution of the statues for the portal at Christiansborg Palace I beg to have assigned a sum of 2,000 rbd.

Copenhagen, August 23rd 1843
Yours faithfully

Albert Thorvaldsen

The mentioned two thousand Rbd notes assigned August the 25th and paid August the 26th 1843.


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Jonas Collin

Arkivplacering

Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager.

Emneord

Værker

A14 Herkules, 1843, inv.nr. A14
A17 Minerva, 1843, inv.nr. A17
A19 Nemesis, 1843, inv.nr. A19
A20 Æskulap, 1843, inv.nr. A20

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsens personifikationer af Styrke, Sundhed, Retfærdighed og Klogskab, fire kolossal-statuer, der oprindelig stod opstillet i nicher i portalen til daværende Christiansborg Slot og som nu står i Prins Jørgens Gård:

  2. Dvs. rigsbankdaler, jf. artiklen Møntenheder.

Sidst opdateret 02.09.2016