16.8.1839

Afsender

H.C. Andersen

Afsendersted

Nysø

Modtager

Henriette Collin

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Dokument

Nysø den 16 Aug 1839.

Fru SchouI reiser ind imorgen Klokken 6, hun tilbyder sig at tage Brev med, jeg kan ikke lade Leiligheden gaae uden at skrive, men det bliver kun et Par Ord, thi Klokken er strax eet.
I Dag blev Holbergs Buste taget ud af Gips Formen, Halvdelen af ansigtet i Leret, det Thorvaldsen har formet, kom heelt ud og jeg har faaet det, skjøndt det bliver lidt tungt og besværligt at føre hjem. Fru Stampe sagde iaften, »siig nu et Par smukke Ord til Thorvaldsen« og jeg gav ham et Impromtu, som her har gjort Lykke, hvad siger nu De?

ImpromptuII
“Nei, Danmark skal ei eie Holberg meer!
“Jeg bryder Leret, som hans Aand omfatter.”
Saa talte Døden. “Af det kolde Leer”
Bød Thorvaldsen “skal Holberg fødes atter!”

Kys min søde, lille Vulle og nik til den lille Louise. Det var nydeligt om Eduard skrev mig til, men han gjør det ikke. Ved Middagsbordet reiste Thorvaldsen [sig] og drak min Skaal til Velkomst. Strax gav Baronessen Befaling til at bringe Champagne og nu blev Skaalen gjentaget. Han og jeg, med Fru Skou og en Italienerinde gjorte i Eftermiddag en smuk Tour, som jeg stod for; vi var paa en Bakke, der behersker hele Egnen, Møen med, ovenikjøbet. Hils de Kjære i Amaliegaden! og nu sov vel! jeg er meget træt og søvnig

Deres trofaste Ven
Digteren.


[tilføjet i margen, men overstreget:]
NB Finder Familien Verset for­trinligt, maa det nok gives til et Blad, men ellers ikke.

Generel kommentar

Dette brev blev skrevet på dagen, hvor lermodellen til Thorvaldsens portrætbuste af den dansk-norske forfatter Ludvig Holberg (1813-1816) blev støbt i gips, jf. A876, på Nysø.


Brevet er skrevet af efter Behrend & Topsøe-Jensen, op. cit. Digtet findes også i en selvstændig udgave skrevet af Andersen.

Andre referencer

Personer

Værker

A876 Ludvig Holberg, 1839, inv.nr. A876
A190 Ludvig Holberg, 1839, inv.nr. A190

Kommentarer

  1. Dvs. Susette Schouw.

  2. Impromptu er jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 1) et improviseret lejlighedsvers eller -digt.

Sidst opdateret 26.04.2016