11.3.1836

Afsender

Marie Lehmann

Afsendersted

Rom

Modtager

Marie Lehmann

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Marie Puggaard fortæller om forberedelserne til Thorvaldsens romerske fødselsdag d. 8.3.1836.

Dokument

Fredagen den 11te.

Tirsdagen den 8deI kan du begribe her var et skrækkeligt Styr; jeg gik SlangegangII imellem det skrækkeligste Søle ud til Villa MatheiIII, for at plukke Blomster til Thorwaldsen; da jeg endelig kom hjem laae FlohrIV og Md PlahteV hen ad Gulvet og syede Tæpper sammen, jeg skulde binde Kranse og havde ikke Blomster nok, Tjenerne fare op og ned af Trappestigerne som gale Mennesker, og stakkels ModerVI laae inde paa Sophaen; endelig bleve vi da færdige, ModellerneVII kom ansattendes og Gjæsterne med, nu var der ingen Knappenaale og ingen Seglgarn Flohr stod og rev sig i Haarene af Fortvivlelse [...]

Generel kommentar

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Arkivplacering

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den 8. marts, som Thorvaldsen fejrede som sin genfødsel og egentlige fødselsdag siden sin første ankomst til Rom denne dato i 1797. Læs evt. mere i referenceartiklen Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.

  2. Dvs. ud og ind mellem forhindringer, jf. Ordbog over det danske Sprog.

  3. Antagelig Villa Celimontana på Monte Celio i Rom. Villaen blev tidligere kaldt Villa Mattei efter sine tidligere ejere.

  4. Dvs. den tyske maler Ferdinand Flor.

  5. Madame Plahte er p.t. ikke identificeret og staveformen er usikker.

  6. Dvs. Bolette Puggaard.

  7. Ferdinand Flohr skulle opstille tableuer, dvs. en opstilling af mennesker og/eller rekvisitter, der skal gengive en særlig scene, stemning eller begivenhad, jf. Den Danske Ordbog. I dette tilfælde var der bl.a. tale om at gengive værker af både Rafael og Thorvaldsen, jf. beskrivelsen af 13.3.1836.

Sidst opdateret 12.10.2018