25.3.1844

Afsender

Bolette Puggaard

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af forsegling.

Modtager

Gottlieb Bindesbøll

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Hr. G: Bindesbøll.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Bolette Puggaard inviterer Bindesbøll til middag og takker ham for hans besøg på aftenen for Thorvaldsens død. Louise Hage kommer i det samme ind og fortæller, at hun så Thorvaldsen dø i Det Kongelige Teater.

Dokument

Den 23 Martz.

Kjære Bindesbøll! Det vilde være mig meget kjært om De om De kunde og vilde komme til Middag – jeg haaber De kan, thi, at De har Villien kan jeg ikke tvivle om, da De kom i AftesI, hvilket jeg paaskjønner mere end jeg i disse faa Linier vil fortælle Dem –
Aandelig Slægtskab er dejligt, der behøves ikke ingen Ord. – Jeg afbrydes af Louise HageII der iaftes var i TheatretIII og saae Thorvaldsen døe – hvilken Død! hans skjønne Engle hentede ham til en bedre Verden! – Her kommer Ingen til Middag Kl. 3 1/2 eller 4 dersom De bedre kan til den Tid –

Deres hengivne

Bolette Puggaard.

Generel kommentar

Billedet af englene, der hentede Thorvaldsen til en bedre verden, kom til at passe på Bolette Puggaard egen død godt tre et halvt år senere, se mere herom i hendes biografi.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add 297,2o, IIIb.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. aftenen, hvor Thorvaldsen døde, jf. Thorvaldsen-kronologien. Det er sandsynligt, at besøget netop skyldtes denne hændelse, eftersom Bolette Puggaard lægger så meget vægt på, at Bindesbøll dukkede op.

  2. Muligvis Gjertrud Lovise Christiane Fransisca Hage, kaldt Louise Hage (1823-1907), jf. Niels Jørgen Cappelørn: Læserinder, B308. Redigeret af Thomas Eske Rasmussen. Citater og henvisninger kontrolleret af Irene Ring. Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg. Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2012. Den fulde identifikation lyder: L.H. Der er muligvis taler om Gjertrud Lovise Christiane Fransisca Hage, kaldt Louise Hage (1823-1907), datter af hippologisk forf., premierløjtnant, fra 1830 overkrigskommissær, senere ejer af Pedersborg Johannes Philip Hage (1796-1863) og Christiane Caroline Erica el. Erike Hage, f. Sundt til Benzonseje S for Roskilde (1802-57). Jf. ministerialbogen for Ørsted sogn 1814-32, og Mikael Sundt »Familjen Sundt« i Personalhistorisk Tidsskrift, 2. rk., udg. af G.L. Wad, bd. 4, Kbh. 1889, s. 39-100; s. 65 og s. 70f. If. folketællingen feb. 1850 og 1855 (Skt. Annæ vestre kvarter) boede hun sammen med sin faster Martha Benedicte Hage på 4. sal i Kronprinsessegade matrikelnr. 402. [...] Louise Hage kunde dog først kalde sig grevinde Schmettau, efter at hun den 2. juni 1860 var blevet gift med hofjægermester, cand.jur. Christian Ludvig Leopold Greve af Schmettau (f. 1806 i Altona i Slesvig, d. 1878 i København), jf. Garnisons Kirkes ministerialbog for vielser 1857-67, upagineret, hvoraf det fremgår, at selve vielsen fandt sted i Kastelskirken. – Louise Hages to yngste søskende, tvillingeparret Harald Johannes Hage og Thora Johanne Hage (f. 1828) blev begge den 14. april 1844 konfirmeret af pastor N.F.S. Grundtvig [...] i Vartov Hospitalskirke, jf. ministerialbogen for Helligaands Hospital 1834-51, bl. 30 og bl. 50.

  3. Thorvaldsen døde netop i Det Kongelige Teater, jf. Thorvaldsen-kronologien

Sidst opdateret 18.10.2018