27.5.1819

Afsender

Rud Bay

Afsendersted

Rom

Modtager

Gottlieb Schønheyder

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Rud Bay beskriver, hvordan han ofte besøger Thorvaldsen, der fascinerende hurtigt forvandler ler til skulpturer.

Dokument

Rom, d. 27. May 1819.

Vor Thorvaldsen besøger jeg næsten hver anden Dag og har min Fornøielse af at see ham staae i sin gamle graae Frak – der sprak – og i en Haandevending forvandle en klump Blaaleeer til et herligt Menneskegeschicht. Det er heel lystigt at see hvorledes han tager en Klat af den store Masse og smekker Figuren lige i Synet, han krammer derpaa lidt derpaa, og see: Der er en Næse! Med en PindI, der er flad i den ene Ende og spids i den anden, stryger, glatter og kradser han. Undertiden staar en Træmodel eller saakaldet mannequin ved siden, som man i en Hast antager for en Mand og bukker for, naar man kommer ind.
...

Generel kommentar

Af teksten citeres kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre. Teksten er gengivet i sin fulde længde i Julius Clausen og P.Fr. Rist: Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, Bd. II, København 1920, p. 115-118. Teksten bringes her i forlængelse af et brev til Gottlieb Schønheyder d. 8.5.1819, men angives at være citeret fra Bays journal den 27.5.1819, jf. Clausen og P.Fr. Rist, op. cit., p. 115.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. en Modellerpind.

Sidst opdateret 11.12.2017