19.8.1797

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen meddeler Kunstakademiet, at han ankom til Rom 8.3.1797. Han fortæller, at han ikke nåede at se alle de statuer, som franskmændene bortførte fra Vatikanet.

Dokument

Underdanigst Pro MemoriaI

Jeg giver mig herved den Ære at meldeII det Kongelige Academie for Kunsterne: at ieg kom fra Neapel til Rom den 8 MartiusIII hvor di alt havde begynt at enpakke statuerneIV, saa jeg ikke fik dem alle at see føren de kom bort. ieg er nu kent med de ypperlige Kunstverker som er til bage, og Arbejder, og saaledet at giøre mit ophold her saa nyttig som muelig
Rom d 19 August
1797
 
 
Underdanigst
B.Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Most humble Pro Memoria.

Hereby I have the honour of informing the Academy of Fine Arts: that I came from Naples to Rome on March 8th when they already had begun to pack up the statues so that I did not see all of them before they were sent away. I am now familiar with the excellent works of art which are left, and I work so I can make my stay here as useful as possible.
Rome, August 19th
1797
 
 
Most humbly,
B. Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev lyder det i Kunstakademiets dagbog under 25.9.1797 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Eleven Billedhugger Thorvaldsen ere indløbet en Skrivelse, hvori han tilkiendegiver Academiet, at han ere rejst fra Neapel og ankommet til Rom den 8. Martz d. A.”

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1797, nr. 13.

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 119.

Emneord

Kommentarer

 1. Dvs. det latinske “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
  Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

 2. Ifølge sin instruks af 23.8.1796 skulle Thorvaldsen hvert halve år aflægge rapport om sit opholdssted. Den foregående indberetning dateret 13.2.1797 blev sendt fra Napoli.

 3. Thorvaldsen kaldte senere dagen for sin ankomst til Rom for sin romerske fødselsdag. Dette brev dokumenterer datoen, se iøvrigt Thorvaldsen-kronologien.

 4. Thorvaldsen hentyder til indpakningen af statuer i Vatikanet. Ved freden i Tolentino 19.2.1797 måtte paven foruden betydelige landafståelser og store pengeydelser udlevere hundreder af de mest berømte kunstværker og værdifulde håndskrifter til franskmændene. Størstedelen blev tilbageleveret efter Wienerkongressen 1815.
  Franskmændene havde allerede påbegyndt udvælgelse af de kunstværker, der skulle bortføres, i november 1796, se Wilhelm von Uhdens rapport af 12.11.1796 in: Der neue Teutsche Merkur, 1797, 1. Bd., p. 55-57. Af Uhdens rapport af 12.5.1797 fremgår det, at størstedelen af værkerne var sendt af sted på dette tidspunkt, se Der neue Teutsche Merkur, 1797, 2. Bd., p. 274-275.
  De antikke skulpturer, der blev sendt til Paris, er optaget i Les monumens antiiques du Musée Napoléon, dessinés et graves par Thomas Piroli, avec une explication par J.G. Schweighaueser, publiés par F. et P. Piranesi, Frères, vol. I-IV, Paris 1804-06 (eksemplar på Thorvaldsens Museum, M140).
  Se også Thiele I, p. 105.

Sidst opdateret 17.07.2017