18.6.1806

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Nicolai Abildgaard

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men fragmentet er højst sandsynlig udkast til brev af 18.6.1806.

Resumé

Udkast til brev af 18.6.1806.

Dokument

Gode Hr JustitsraadI

Rom d –

Jeg tager mig herved den Frihed at tilskrive Dem disse Par Linier og takke Dem inderlig for Deres Godhed imod min FaderII, som jeg aldrig skal glemme at paaskiønne.

Oversættelse af dokument

Sir, Counsellor

Rome,

I hereby take the liberty to write these couple of lines to you and thank you sincerely for your kindness to my father, which I shall never forget to appreciate.

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette fragment kendes kun fra Thieles afskrift. Det er højst sandsynlig udkast til brev af 18.6.1806, hvor Thorvaldsen også takker for Abildgaards betænksomhed over for Gotskalk Thorvaldsen.

Arkivplacering

Thieles Excerpter, 1805, nr. 12

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. Abildgaard. Udkastet er uden tvivl tiltænkt Abildgaard, da Thorvaldsen her benytter den tiltaleform, som han også benyttede i sine andre breve til sin akademilærer.

  2. Thorvaldsen hentyder til Abildgaards hjælp i forbindelse med Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov, som Abildgaard havde omtalt i sit forrige brev af 19.10.1805. Se også referenceartiklen herom.

Sidst opdateret 10.06.2015