4.8.1845

Afsender

J.L. Heiberg, Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende

Afsendersted

Skanderborg

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Resumé

Teksten rapporterer om de kongeliges ankomst til Skanderborg dagen før den store indvielsesfest til ære for Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. J. L. Heiberg har til anledning skrevet en hyldestsang til kongens ære.

Dokument

Hs. Majestæt KongenI samt DD. KK. HH. KronprindsenII og Prinds Frederik FerdinandIII vare ankomne til Skanderborg om Onsdag AftenIV Kl. 8 ½. Ved Byens Grændseskjæl vare Hs. Majestæt og D. K. H. Prindserne modtagne af Amtmand v. LindholmV og Politimesteren Justitsraad BlichfeldtVI, og ved Indkjørselen, af Byens Borgerrepræsentanter. Midt inde i Byen var der opreist en Æresport, hvor der ved Hs. Ms. Ankomst blev afsunget følgende af Prof. HeibergVII forfattede Sang:

Kong Christian! Lyt til Velkomstsangens Toner,
Som lyde ved Kong Fredriks Mindesteen!
Han bar den Ring, som nu din Isse kroner,
Hans Haand har holdt Dit Scepters gyldne Green.
Af Folket sat, et synligt Tegn skal stande,
Skal styrke Mindet, præget i vor Favn,
Og Du, vor Drot, som første Vidne sande,
At Folket hædrer gode Kongers Navn.

Vor Klage lød ved Sjette Fredriks Baare,
Paa Hænder bares han til Hroars Væld;
Du selv, o Konge, blandet har Din Taare
Med Folkets Graad i dunkle Gravcapel.
Saa deel vor Jubel nu, da Stenen bringer
De kjendte Træk og varigt fængsler dem,
Da glad Erindring nu paa Phønixvinger
Af Sorgens Aske stiger luttret frem.

O skjønne Dag! Høit over Tidens Vande
Den Tabte sees, og i vor Midte staaer
Han, som nu bærer kronen om sin Pande
Og Livets Blomster i sit brune Haar.
Vær hilset, ædle Hersker, i vor Klynge!
Vi saae til Dig ved Fredriks bratte Savn,
Vi see til Dig igjen, idet vi klynge
Kjærminden om den gode Konges Navn.

Hvorefter udbragtes et “Længe leve” for Kong Christian den Ottende. Hs. Maj. takkede Forsamlingen for den smukke Velkomst, og yttrede sin Glæde over at være tilstede hos sine troe Jyder, for med dem at kunne deeltage i at hædre Frederik den Sjettes MindeVIII. Hs. M. Kongen afsteg i Amtmandsgaarden, Kronprindsen hos Justitsraad Blichfeldt, og Prinds Ferdinand hos Assessor Seidelin. Om aftenen var hele Byen oplyst med Beegfakler.

(En omstændelig Beretning om selve Festen skal blive meddeelt i en Extra-AvisIX, som udkommer i morgen.)

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, omhandlende indvielsen af Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 4.8.1845.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus Stiftstidende 4.8.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske kong Christian 8..

  2. Den danske kronprins Frederik.

  3. Arveprins Frederik Ferdinand af Danmark (1792-1863).

  4. Dvs. d. 30.7.1845.

  5. Dvs. den danske jurist Hans Lindholm (1798-1858), der var amtmand i Skanderborg amt 1838-55.

  6. Den danske byfoged Jens Blichfeldt.

  7. Den danske forfatter J.L. Heiberg.

  8. Dvs. Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke.

  9. Se dokument af 5.8.1845.

Sidst opdateret 19.11.2018