1.11.1838

Afsender

Adam Oehlenschläger

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Thorvaldsens Skaal.

Den 31te October 1838I.

–––––––––

Herr Thorvald stod ved Marmorlast,
Men ei bag Dunst.
Hans Værge hamrede saa fast,
At Fliserne fra Blokken brast.
Da reiste Guder sig i Hast
Ved Thorvalds Kunst.
“Fly”! raabte Romeren – “hvo kan!
At maale sig med denne Dan –
Omsonst!”

Vor Helt gav Agt paa Nagets Brag –
Nu er det Tid!
Han slog paa Blokken Slag i Slag,
Til Ære for det danske Flag.
Da blev det atter Skiønheds Dag,
Ved Thorvalds Iid.
Og Smagløsheden krøb i Skiul,
Thi Thorvald kæmped, som Niels Juel
I Strid.

O Kunstnat! Glimt fra Island brød
Din tykke Sky.
Da ilte froe til Templets Skiød
De Kæmper, som Apollo lød;
Thi Heltens Mesterværker brød
Den tykke Sky.
“Fra Danmark lyner Thorvaldsen!”
Saa gientog altid Kunstens Ven
Paa ny.

Du Danskes Vei til Roes og Magt:
Talent! Geni!
Dig har han Tro tilbagelagt,
Du har ham Danmark atter bragt;
Og Glæden, rundt i Landet vakt,
Dybt føle vi.
Og froe med Larm og Sang og Spil
Vor Thorvaldsen vi hædre vil.
Skiænk i!

Oehlenschläger.

Generel kommentar

Denne sang blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 12te Aarg. No. 301, 1.11.1838. Sangen blev sunget ved en fest aftenen før 31.10.1838.
Se sangen i en anden udgave her.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 1.11.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. [I teksten markeret som note med følgende indhold:] Afsungen i et privat Selskab, hvor Thorvaldsen var tilstede.

Sidst opdateret 30.04.2017