22.12.1836

Afsender

Redaktørerne ved Dansk Kunstblad

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Resumé

Notits om Carl Gotthelf Küchlers Thorvaldsen-portræt, udstillet i Kunstforeningen i København.

Dokument

Kunstforeningen.
–––––––––

Den 15de December var udstillet: a) et Maleri, forestillende det Indre af Ribe Domkirke af RoedI

[…]

e) To med Blyant tegnede Børneportraiter af HelstedII, og f) to PortraiterIII af Thorvaldsen og ReinhartIV i Rom, tegnede og raderede af Sachseren C. KüchlerV. Uagtet disse Billeder ere ret aandigt opfattede, ere de dog temmelig haardt behandlede, især Thorvaldsens. Reinharts er blødere, men herpaa er det venstre Øie aabenbar fortegnet.

[…]

Generel kommentar

Denne omtale af udstillingen i Kunstforeningen i København blev bragt i tidsskriftet Dansk Kunstblad, 1. Bd., Nr. 19, 22.12.1836.
Der citeres kun de Thorvaldsen-relevante dele af anmeldelsen.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

E791 Johann Christian Reinhart, 1836, inv.nr. E791
E23 Portræt af Thorvaldsen, 1836, inv.nr. E23

Kommentarer

  1. Dvs. den danske maler Jørgen Roed.
    Det pågældende maleri er: Interiør. Ribe domkirke, 1836, olie på lærred, 104,1×96,8 cm, Den Hirschsprungske Samling, inv. nr. 497.

  2. Dvs. den danske maler F.F. Helsted (1809-1875).

  3. De to omtalte portrætter var dele af Küchlers raderede serie Erinnerungsbuch der deutschen Künstler fra 1836.

  4. Dvs. den tyske maler Johann Christian Reinhart.

  5. Dvs. den tyske raderer Carl Gotthelf Küchler.

Sidst opdateret 10.10.2018